Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

Скръбна вест

21.04.2020

Ръководството и колективът на ИЕЕС-БАН с дълбоко прискърбие съобщават, че на 19.04.2020 г. след тежко боледуване почина дългогодишният ни колега, учител и приятел акад. Александър Крумов Попов.

Роден на 08.02.1942 г. в София, Александър Попов завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1967 г.  Постъпва на работа като химик в новосъздадената Централна лаборатория по електрохимични източници на ток - ЦЛЕХИТ (сега ИЕЕС-БАН) при Българската академия на науките. През 1980 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на химически науки“, а през 1996 г. става „доктор на химическите науки“. През 2004 г. ст.н.с. I ст. е избран за член-кореспондент, а през 2008 г. – за академик на БАН.

Акад. Александър Попов е български електрохимик постигнал световна известност. Научната му дейност е свързана с изследване на влиянието на фината повърхностна структура на твърди метални електроди върху: електролитното отлагане на собствени катиони; структурата на двойния електричен слой; адсорбцията на органични молекули; адсорбцията на неорганични аниони; подпотенциалното отлагане на чужди метални катиони и др. Получените резултати са пионерни в областта и масово цитирани в световната научна литература.  След 1990 г. той се пренасочва към нова тематика – водородни технологии и енергетика. Работи в областта на методи за безопасно съхранение и транспорт на водород и използването му като редуктор в горивни елементи. По-голямата част от научните трудове на акад. Попов са публикувани като статии в най-реномираните български и международни специализирани електрохимични списания с висок импакт фактор, както и в сборници с доклади от международни научни форуми. Научната дейност на акад. Попов е позната сред широк кръг изследователи в областта на електрохимията. Известни автори на монографии и учебници са използвали резултати от неговите оригинални статии.

Акад. Попов е бил ръководител или научен консултант на много проекти по програми, финансирани от Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Шеста рамкова програма на Европейската комисия EURATOM и др.

В продължение на 10 години акад. Попов е изнасял лекции в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където през периода 1995 – 2000 г. е бил заместник-декан на Природо-математическия факултет. Акад. Попов е ръководил десетки дипломанти, докторанти и специализанти.

Богата е научно-организационната и научно-административната дейност на акад. Ал. Попов. В ИЕЕС (преди ЦЛЕХИТ) е дългогодишен член на Научния съвет и негов  председател от 2003 г. до 2009 г. Бил е заместник-директор на института от 1994 до 2007 г. През периода 1991–1996 г. акад. Попов е член на Общото събрание на БАН. Избран за научен секретар на БАН, отговарящ за химическите науки, през 1996 г. Назначен е за и.д. главен научен секретар на БАН през 2007 г., а през периода 2008-2012 г. е заместник-председател на БАН. Бил е председател на Комисията по химически науки на ВАК (2000–2006 г.).

Акад. Попов е осъществявал различни експертни дейности. През периода 1998 – 2005 г. е определен от Министъра на образованието и науката за контактно лице в България по иновациите в малките и средни предприятия към Европейската комисия в Брюксел. След специализиран курс в Германия през 1999 г. е получил сертификат за лицензиран съветник по изследвания в Европа. През периода 2002–2009 г. е включен в състава на Националния консултативен съвет за малки и средни предприятия към Министерство на икономиката и енергетиката. През 2003 г. акад. Попов е избран за председател на новоучреденото Българско водородно общество, което е член на Европейската водородна асоциация и др.

Акад. Ал. Попов е носител на отличията Почетен знак „За заслуги към БАН“, Почетен знак на БАН „Проф. Марин Дринов“, Почетна награда на Руската академия за естествени науки и др.

С кончината на академик Александър Попов ИЕЕС и БАН, както и българската научна общност загубиха един голям учен и достойна за уважение личност.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои в тесен семеен кръг.