This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Current Procedures

Процедури по ЗРАСРБ

В момента няма обявен конкурс за професор.

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 77/27.09.2022 г.

Jury

  • Assoc. Prof. PhD Мария Матракова (ИЕЕС) - Рецензия
  • Prof. PhD Николай Божков (ИФХ-БАН) - Рецензия
  • Corresponding Member DSc Евелина Славчева (ИЕЕС) -
  • Prof. PhD Тамара Петкова (ИЕЕС) - Становище
  • Assoc. Prof. PhD Галин Борисов (ИЕЕС) -
  • Prof. PhD Драгомир Янков (ИИХ-БАН) - Становище
  • Assoc. Prof. PhD Деляна Манасиева (ИОНХ-БАН) -

Candidates

Решение

 .

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 77/27.09.2022 г.

Jury

Candidates

Решение

.

В момента няма обявен конкурс за главен асистент.