Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 70/07.08.2020 г.

Жури

  Кандидати

  Решение

   .

  Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05. Физикохимия, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 70/07.08.2020 г.

  Жури

   Кандидати

   Решение

    .

   Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

   Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 70/07.08.2020 г.

   Жури

    Кандидати

    Решение

     .

    В момента няма обявен конкурс за главен асистент.