Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

В момента няма обявен конкурс за професор.

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 83/22.10.2019 г.

Жури

  Кандидати

  Решение

  .

  Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

  Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05 Физикохимия за нуждите на Секция "Твърди електролити" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 94/29.11.2019 г.

   

  Жури

   Кандидати

   Решение

   .

   Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Електрохимия на литиевите елементи“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 94/29.11.2019 г.

   Жури

    Кандидати

    Решение

     .