Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" , обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 56/19.07.2022 г.

Жури

 • проф. дн Никола Малиновски (ИОМТ-БАН) -
 • проф. д-р Мартин Божинов (ХТМУ) -
 • чл.-кор. дн Евелина Славчева (ИЕЕС) -
 • проф. д-р Дария Владикова (ИЕЕС) -
 • проф. дн Стефан Армянов (ИФХ-БАН) -
 • проф. дн Весела Цакова (ИФХ-БАН) -
 • проф. д-р Пламен Стефанов (ИОНХ-БАН) -

Кандидати

Решение

 .

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 77/27.09.2022 г.

Жури

  Кандидати

  Решение

   .

  Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 77/27.09.2022 г.

  Жури

   Кандидати

   Решение

   .

   Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

   Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 77/27.09.2022 г.

   Жури

    Кандидати

    Решение

     .