Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Електрохимия на оловните акумулатори

тел: (+359 2) 979 2796, ел. поща: v.naidenov@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

В секция „Електрохимия на оловните акумулатори” се разработват нови и се усъвършенстват съществуващите технологии за производство на различни видове оловни акумулатори, които да отговарят на съвременните изисквания за работа в транспортни средства в т.ч. хибридни автомобили, електрически автомобили и мотопеди; за съхраняване на електроенергия, произведена от възобновяеми източници на ток, като фотоволтаични, водни, вятърни и др. алтернативни системи; за захранване на разширяващите се телекомуникационни и информационни системи. Стремежът е да се създават екологично съобразени технологии, както и 100% рециклируемост на излезлите от употреба оловни батерии.

Секцията е основана от акад. Дечко Павлов още при създаването на ИЕЕС в 1967 г. Той е нейн ръководител близо 50 години. Повече за бележития български електрохимик, извел екипа си до нивото на световно призната научна школа по оловни батерии, можете да научите от биографичния филм за него в YouTube.

Състав

 • проф. д-р Веселин Найденов (ръководител)
 • доц. д-р Пламен Николов
 • доц. д-р Мария Матракова
 • гл.ас. д-р Борис Дренчев
 • гл.ас. д-р Албена Александрова
 • Мариана Маринкова, химик
 • Марияна Герганска
 • инж. Дина Иванова
 • Поля Симеонова, химик
 • Веселин Василев, технолог
 • Георги Пеев, технолог
 • доц. д-р Гено Папазов (асоцииран член)
Staff
Lead Acid Battery Department

LABAT SCIENCE

Секция "Електрохимия на оловните акумулатори" разполага със собствен сайт. На него може да намерите допълнителна информация за научната и научно-приложна дейности на секцията.

За достъп до сайта натиснете тук.

Проекти (2011 - 2021)

 • "Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление на акумулатори по време на експлоатацията им", в партньорство с фирма ”Стемо” ООД (България). Оперативна програма – “Иновации и конкурентноспособност”  (2018 - 2019)
 • "Охарактеризиране и оптимизиране на технология за производство на оловно-киселинни тягови батерии с цел подобряване капацитета и времето им на живот", Zibo Torch Energy Co. Ltd., (Китай) (2017-2019)
 • "Електрохимични изследвания на свойствата на графен за приложение в оловно-киселинни батерии", Tоду ЕООД (България) (2017-2018)
 • "Изследвания на различни типове оловно-киселинни акумулатори за приложение в различни системи за възобновяеми източници на енергия, съставяне на предписания за усъвършенстване на технологиите за тяхното производство и специфичните режими за експлоатация", БАН (2017-2019)
 • "Влияние на различни въглеродни форми, като добавки в отрицателната активна маса на оловните батерии върху процесите водещи до загубата на вода при високи работни температури", The Advanced Lead-Acid Battery Consortium - ALABC (САЩ) (2016-2018)
 • "Тестове, изпитания и физико-химично охарактеризиране на оловни акумулатори за автомобилни и стационарни приложения", Монбат АД (България) (2017-2018)
 • "Влияние на концентрацията на сярна киселина и добавки за подобряване на работата на клапанно-регулирани оловни акумулатори с гъстота на електролита 1.30 g cm-3", The Advanced Lead-Acid Battery Consortium - ALABC, (САЩ) (2015-2017)
 • "Влияние на различни видове добавки към активните маси на оловните акумулатори, и създаване на технологии за производство на оловно-киселинни акумулатори с подобрени експлоатационни характеристики", БАН (2014-2016)
 • "Метални мрежи от получени чрез стопилка и синтероване нишки за усъвършенстване на оловни акумулатори, /MEMLAB/, 7РП-ЕС (2012-2015)
 • Проекти за усъвършенстване и разработване нови технологии за производство на оловни акумулатори с Hitachi Chemical Co., Ltd.(Япония), ALABC консорциум (САЩ), Glatfelter Gernsbach GmbH & Co.,KG (Германия), Banner GmbH (Aвстрия), Trojan Battery Ireland Ltd. (Ирландия), Cabot corporation (САЩ), Exide Technology (САЩ), AMCO/TAFE Batteries Ltd. (India), VARTA Batterie AG (Germany), Монбат АД (България), Елхим-Искра АД (България) и много други.

Публикации (2011 - 2019)

 1. Saudi O., Matrakova M., Aleksandrova A., Zerroual L., Electrochemical behavior of PbO2/PbSO4 electrode in the presence of surfactants in electrolyte, Arabian Journal of Chemistry, (2020) In press, Corrected proofs, https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.03.011
 2. Matrakova M., Aleksandrova A., Nikolov P., Saoudi O., Zerroual L., Electrochemical behavior of lead-acid battery alloys in the presence of different surfactant additives in the electrolyte., Bulgarian Chemical Communications,  52:A (2020) 74-79, https://doi.org/10.34049/bcc.52.A.232
 3. A. Aleksandrova, M. Matrakova, M. Dimitrov, Evaluation of separator influence on charge acceptance of negative plates of lead-acid batteries, Bulgarian Chemical Communications, 52 Issue A (2020) 17-22, ISSN: 0861-9808
 4. Mladenova B. B., Milusheva Y. D., Karsheva M. I., Hinkov I. D., Stankulov T. E., Borisov G. R., Boukoureshtlieva R. I.. Nano-sized Ag particles as catalyst in gas-diffusion electrodes for ORR. Bulgarian Chemical Communication, 50, Journal of the Chemicals Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2018, ISSN:0324-1130, 114-118.
 5. Pavlov D., Naidenov V., Milusheva Y., Vassilev S., Shibahara T., Tozuka M., Benzyl benzoate as an inhibitor of the sulfation of negative electrodes in lead-acid batteries, J. Energy Storage 17 (2018) 336-344, https://doi.org/10.1016/j.est.2018.03.021.
 6. Derafa I., Zerroual L., Matrakova M., On the electrochemical activity of β-lead dioxide in sulfuric acid solution: a comparative study between the chemical and electrochemical routes. Journal of Solid State Electrochemistry, 22 (2018) 1175-1183, ISSN: 1432-8488, doi: 10.1007/s10008-017-3861-3.
 7. Pavlov D., Elementary reactions during charge and discharge of the positive and negative electrodes in a lead-acid cell. Proceedings of 10th International Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT'2017 (Extended Abstracts), 10, Lead-Acid Batteries Department at IEES-BAS, 2017, ISSN:2367-4881, 75-78.
 8. Shirov B., Naidenov V., Novel technology for production of lead-acid batteries by application of low energy impact technology (LEIT). Proc. 10th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries,13-16 June 2017, Golden Sands, Bulgaria, 10, 2017, ISSN:2367-4881, 155-160.
 9. Аtanassova P., DuPasquier A., Oljaca M., Nikolov P., Matrakova M., Pavlov D.. Carbon additives in advanced lead-acid batteries – solutions and opportunities. Proceedings of 10th International Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT'2017 (Extended Abstracts), 10, Lead-Acid Batteries Department at IEES-BAS, 2017, ISSN:2367-4881, 9-12.
 10. Derafa .I., Matrakova M., Zerroual L.. On the electrochemical activity of β-lead dioxide in sulfuric acid solution: a comparative study between the chemical and electrochemical routes. Proceedings of 10th International Conference on Lead-Acid Batteries -LABAT’2017 (Extended Abstracts), 13-16 June, Golden Sands, Bulgaria, 2017, ISSN:2367-4881, 143-146.
 11. Saoudi O., Matrakova M., Aleksandrova A., Zerroual L., On the electrochemical behavior of Pb-Sb and Pb-Sb-Se alloys in sulfuric acid solution: effect of surfactants. Proceedings of 10th International Conference on Lead-Acid Batteries -LABAT’2017 (Extended Abstracts), 13-16 June, Golden Sands, Bulgaria, 2017, ISSN:2367-4881, 255-258.
 12. Rusin A., Naidenov V., Kudryavtsev А., Modern lead-acid batteries, Petropolis, Saint-Petersburg, Russia, 2017, 154 pages, ISBN 978-5-9676-0812-4 (in English).
 13. Pavlov D., Lead-Acid Batteries: Science and Technology, Second Edition, Published by Elsevier B. V., Amsterdam, The Netherlands, 2017, ISBN 978-0-444-59552-2.
 14. Rusin A., Naidenov V., Kudryavtsev А., Modern lead-acid batteries, Petropolis, Saint-Petersburg, Russia, 2017, 154 pages, ISBN 978-5-9676-0812-4 (in Russian).
 15. Chahmana N., Matrakova M., Zerroual L., Physicochemical and electrochemical study of lead acid battery positive active mass (PAM) modified by the addition of bismuth.. BCC, 48, 2, Institute of Chemical Engineering-BAS, 2016, 285-289.
 16. D. Pavlov, Book: Lead-Acid Batteries: Science and Technology, 518 Pages, Chinese version, Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2015, ISBN: 9787111496137. 
 17. B. Drenchev, M. Dimitrov, V. Boev, A. Aleksandrova, Absorptive glass mat separator surface modification and its influence on the heat generation in valve-regulated lead-acid battery., J. Power Sources, 280 (2015) 66-73, ISSN: 0378-7753, IF: 6.217.
 18. M. Foudia, L. Zerroual, M. Matrakova, Effect of mineral additive on the electrical performance of lead-acid battery positive plate, J. Power Sources 279 (2015) 146-150, ISSN: 0378-7753, IF: 6.217.
 19. P. Atanassova, A. Du Pasquier, M. Oljaca, P. Nikolov, M. Matrakova, D. Pavlov, Carbon additives for deep cycling lead-acid battery applications, Proceedings of the 9th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT’2014,10-13 June 2014, Albena, Bulgaria, pp. 5-8, ISSN: 2367-4881,
 20. P. Nikolov, M. Matrakova, D. Pavlov, P. Atanassova, A. Du Pasquier, M. Oljaca, Carbon additives for improving charge acceptance of flooded lead-acid batteries, Proceedings of the 9th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries- LABAT’2014, 10-13 June 2014, Albena, Bulgaria, pp. 9-12, ISSN: 2367-4881
 21. M. Foudia, M. Matrakova, L. Zerroual, Effect of mineral additive on the electrical performance of lead acid battery positive plate, Proceedings of the 9th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT’2014, 10-13 June 2014, Albena, Bulgaria, pp. 93-96, ISSN: 2367-4881
 22. N. Chahmana, M. Matrakova, L. Zerroual, Physicochemical and electrochemical study of positive active mass (PAM) modified by the addition of Bismuth, Proc. 9th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT’2014, 10-13 June 2014, Albena, Bulgaria, pp. 97-100, ISSN: 2367-4881
 23. M. Matrakova, V. Naidenov, "State of Health" of electrodes of starter lead-acid batteries operated at low temperatures, Proceedings of the 9th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT’2014, 10-13 June 2014, Albena, Bulgaria, pp. 125-128, ISSN: 2367-4881
 24. D. Pavlov, P. Nikolov, Capacitive carbon and electrochemical lead electrode systems at the negative plates of lead-acid batteries and elementary processes on cycling, J. Power Sources 242 (2013) 380-399, ISSN: 0378-7753, IF: 5.211.
 25. D. Pavlov and P. Nikolov, Lead–Carbon Electrode with Inhibitor of Sulfation for Lead-Acid Batteries Operating in the HRPSoC Duty, J. Electrochem. Soc., 159:8 (2012) A1215-A1225, ISSN: 0013-4651, IF: 1.952.
 26. V. Naidenov, U. Markov, Influence of ultrasonic waves on the formation of lead-acid batteries, J. Power Sources, 217 (2012) 236-242, ISSN: 0378-7753, IF: 4.675.
 27. M. Foudia, M. Matrakova, L. Zerroual, PbSO4 as a precursor for positive active material electrodes, J. Power Sources, 207 (2012) 51-55, ISSN: 0378-7753, IF: 4.675.
 28. D. Pavlov, P. Nikolov, Lead-carbon electrode with inhibitor of PbSO4 recristalization in lead-acid batteries operating on HRPSoC duty, ECS Transactions, 41:13 (2012) 71-82, ISSN: 1938-6737.
 29. D. Pavlov, Book: Lead-Acid Batteries: Science and Technology, 656 Pages, English version, ISBN 10: 0-444-52882-2, ISBN 13: 978-0-444-52882-7, Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2011
 30. D. Pavlov, P. Nikolov, T. Rogachev, Influence of carbons on the structure of the negative active material of lead-acid batteries and on battery performance, J. Power Sources 196:11 (2011) 5155-5167, ISSN: 0378-7753, IF: 4.951.
 31. P. Nikolov, T. Rogachev, P. Atanassova, D. Pavlov, Addition of carbon blacks with different structure to the negative active mass for improving the HRPSoC performance of lead-acid batteries, Proceedings of the 8th International conference LABAT’2011, 7-10 June 2011, Albena, Bulgaria, pp.9-12, ISSN: 2367-4881.
 32. D. Pavlov, P. Nikolov, T. Rogachev, Lead-carbon electrode in lead-acid batteries operating at HRPSoC duty, Proceedings of the 8th International conference LABAT’2011, 7-10 June 2011, Albena, Bulgaria, pp.13-16, ISSN: 2367-4881.
 33. M. Foudia, M. Matrakova, L. Zerroual, PbSO4 as a precursor for PAM electrodes, Proceedings of the 8th International Conference LABAT’2011, 7-10 June 2011, Albena, Bulgaria, pp.77-80, ISSN: 2367-4881.