Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Твърди електролити

тел: (+359 2) 979 2767, ел. поща: tpetkova@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Научните интереси на членовете от секция „Твърди електролити“ са свързани с разработване на перспективни материали за приложение в електрохимията. Секцията притежава дългогодишен опит в синтеза и охарактеризирането на неорганични материали (халкогенидни и оксидни) и на хибридни материали, получени като масивни, тънки слоеве или нанокомпозитни материали. Използват се традиционни (синтез от стопилка и вакуумно-термично отлагане) и съвременни (зол-гел, хидротермален) методи за получаването им. Работи се по създаване на композитни електролитни материали за литиеви батерии. Изследват се електроди, имобилизирани с фоточувствителни молекули за очистване на води, както и на неорганични и хибридни материали, получени във вид на тънък слой за приложение като оптични сензори и биосензори. Получават се и се изследват нанокристални диамантени слоеве за фотоелектрохимично приложение. Разработват се нови материали за приложение като електролити в нискотемпературни горивни клетки.

Състав

 • проф. д-р Тамара Петкова
  (ръководител)
 • проф. д-р Виктор Боев
 • доц. д-р Ваня Илчева
 • гл. ас. д-р Веселин Желев
 • гл. ас. д-р Деница Ничева
 • гл. ас. д-р Невена Божанова
Staff

Проекти (2011 - 2021)

 • "Синтез и диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни стъклокерамики", ФНИ, КП-06-Н28, (2018-2021), съвместно с ХТМУ-София
 • "Оксидни и халкогенидни филми за каталитично приложение", ЕБР м/у Национален институт за лазери, плазма и радиационна физика, Румъния и БАН (2017-2019)
 • "Изследване на свойствата на нови материали за електрохимични приложения", БАН (2017-2019)
 • ​"Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици" /SuSiCo/, МОН/ФНИ ДН 09/12 (2016-2019)
 • "Мeталооксидни слоеве за сензори", Програма за подпомагане на млади учени, БАН-МОН ДФНП-40 (2016-2017)
 • "Синтез и охарактеризиране на оксиди с шпинелов тип структура като катализатори за цинк-въздух батерии", Програма за подпомагане на млади учени, БАН-МОН ДФНП-200 (2016-2017)
 • "Вторични батерии Zn-Въздух, базирани на иновативна нанотехнология за ефективно съхранение на енергия", /ZAS/646186-2/, 8 РП-Хоризонт 2020-ЕС (2015-2018)
 • "Изследване на механизмите на проводимост и обратимост в иновативен дизайн на твърдооксидна горивна клетка", /IMOOD/, МОН/ФНИ ДФНИ Е 02/3 (2014-2017)
 • "Нови аморфни материали – синтез, свойства, приложение", ЕБР м/у Румънската академия на науките и БАН (2015-2017)
 • "Наноразмерни материали за приложение в горивни клетки и батерии", ЕБР м/у Полската академия на науките и БАН (2015-2017)
 • "Медни и калаени сулфиди с добавка на антимон – материал за фотоелектрични слънчеви преобразуватели", ЕБР м/у CMRDI (Египет) и БАН (2016-2017)
 • "Нови материали за чиста енергия", БАН (2014-2016)

Публикации (2011 - 2019)

 1. Ilcheva, V., Boev, V., Tatchev, D., Avdeev, G., Zamfirova, G., Gaydarov, V., Lilova, V., Petkova, T.. Synthesis and characterization of organically modified silicates obtained by co-condensation of two organic–inorganic ureasilicate monomers. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, 2018, ISBN:978-94-024-1297-0, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7_33, 339-347.
 2. Kostadinova, O., Kochnitcharova, D., Lefterova, E., Shipochka, M., Angelov, P., Petkova, T.. Network Modification of Phosphate Materials by Transition Metals Doping. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:0324-1130, 50-54.
 3. Nicheva, D., Boev, V., Petkov, P., Avdeev, G., Petkova, T.. Characterization of nickel-cobalt spinel prepared by different methods. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, 2018, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7_10, 79-86.
 4. Slavkova, Z., Kostadinova, O., Petkova, T.. Structure and Thermal Behaviour of Lithium Sodium Sulphate. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics,, Springer, 2018, ISBN:978-94-024-1297-0, DOI: doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7, 87-93.
 5. Slavkova, Z., Paweł Ławniczak, Łukasz Lindner, Kostadinova, O., Petkova, T., Maria Zdanowska-Fraczek. LiNaSO4 dispersed NaNO3 composite – A new solid electrolyte?. Materials Letters, 223, 15, 2018, ISSN:0167-577X, DOI: doi.org/10.1016/j.matlet.2018.03.192, 29-32.
 6. Zhelev, V., Petkov, P., Shindov, P., Bineva, I., S. Vassilev, Ilcheva, V., Petkova, T.. As-doped SnO2 thin films for use as large area position sensitive photodetector. Thin Solid Films, 653, 2018, ISSN:0040-6090, DOI: doi.org/10.1016/j.tsf.2018.03.009, 19-23.
 7. Kavetskyy T., Liedke M., Srinivasan N., Wagner A., Krause-Rehberg R., Šauša O., Petkova T., Boev V., Stepanov A. Polymer Nanocomposites with Silver Nanoparticles Formed by Low-Energy Ion Implantation: Slow Positron Beam Spectroscopy Studies. Nanostructured Materials for the Detection of CBRN, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, Springer, 2018, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1304-5_21, 293-300.
 8. Kavetskyy, T.S., Smutok, O., Gonchar, M., Šauša, O., Kukhazh, Y., Švajdlenková, H., Petkova, T., Boev, V., Ilcheva, V.. Ureasil-based polymer matrices as sensitive layers for the construction of amperometric biosensors. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, 2018, ISBN:978-94-024-1297-0, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7_30, 309-316.
 9. Kavetskyy, T.S., Švajdlenková, H., Kukhazh, Y., Šauša, O., Čechová, K., Mat’ko, I., Hoivanovych, N., Dytso, O., Petkova, T., Boev, V., Ilcheva, V.. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, 2018, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7_32, 333-338.
 10. Kozhukharov, S., Girginov, Ch., Kostadinova, O.. Highly ordered AAO layers for various sensors applications. Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence against CBRN Agents. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, Dordrecht, 2018, ISBN:978-94-024-1298-7, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1298-7_43, 435-444.
 11. T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Sausa, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A. L. Stepanov, Laccase-containing ureasil–polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor, J. Appl. Polymer Sci., 134, 2017, 45278, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.45278 .
 12. T. Kavetskyya; O. Šaušac, K. Cechovác, H. Švajdlenkovád, I. Mat’koc, T. Petkova, V. Boev, V.Ilcheva, O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar, Network Properties of Ureasil-Based Polymer Matrixes for Construction of Amperometric Biosensors as Probed by PALS and Swelling Experiments, ACTA PHYSICA POLONICA A No. 5. v.132 (2017) 1515-1518.
 13. T.Petkova, V.Ilcheva, P.Petkov, I.N.Mihailescu, G.Popescu-Pelin, G.Sokol, C.Ristoscu, Effect of the preparation method on the optical properties of GeS1.2-AgI films, Adv.Nat.Sci.:Theory&Appl., 6  1 2017.
 14. D.Nicheva, T.Petkova, P.Petkov, Study of ZnCoO3 films prepared by PLD, Adv.Nat.Sci.:Theory&Appl., 6 13 2017.
 15. S.Kozhukharov, O.Koctadinova, Microbiological cultures for fuel cels and soil monitoring sensor applications, Adv.Nat.Sci.:Theory&Appl., 6  25 2017.
 16. Koleva, O., Kochnitcharova, D., Mladenova, E., Lefterova, E., Petkova, T., Vladikova, D., Structure-conductivity correlation in (TiO2)5(V2O5)70(P2O5)25 glass for low-temperature SOFCs. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, BULGARIAN ACAD SCIENCE, 2016, 110-114.
 17. Pehlivanova, S., Petkov, Ch., Surleva, A., Petkov, P., Popov, C., Petkova, T., Diamond electrodes for wastewater treatment. Bulgarian Chemical Communications, 48, 2016, 78-81.
 18. Slavova M.P., Zamfirova G.I., Boev V.I., Gaydarov V.T., Yotova L.K., Gomes, M.J.M., Silva, C.J.R., Controlled aggregation of gold nanoparticles in a di - ureasil m atrix . Optical and micro in dentation investigation. Bulgarian Chemical Communications, 47, 2, Journal of the Chemical Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2015, ISSN:0324-1130, 699 - 705. ISI IF:0.349
 19. Petkova T., Koleva O., Kochnitcharova D., Lefterova E., Petkov P., Study of novel oxide materials for fuel cells application. Proc. of 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics, 2015
 20. Pehlivanova S., Petkov Ch., Popov C., Petkov P., Boev V., Petkova T., Nanostructured diamond electrodes for energy conversion applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_49, 479 - 486. SJR:0.11
 21. Nicheva D., Stankulov T., Blyskova-Koshnicharova D., Lefterova E., Koleva, O. Momchilov, A., Petkova T., Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_53, 511 - 517. SJR:0.11
 22. Koleva O., Simeonov S., Kozhukharov S., Machkova M., Structural study of perovskite materials for SOFCs applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_50, 487 - 496. SJR:0.11
 23. Kavetskyy, T.S., Šauša, O., Petkova, T., Boev, V., Petkov, P., Kukhta, A.V., Stepanov, A.L., Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_9, 85 - 90. SJR:0.11
 24. Jelev V., Petkov P., Markova Iv., Petrov T., Thin films of metal oxides for preparing of a position sensitive photodetector. Bulgarian Chemical Communications, 42, 2015
 25. Ilcheva, V., Petkova, T., Muktepavele, F., Kolev, K., Mechanical behaviours of (As2S3)100-xAgIx bulk glasses and thin films. Advances in Natural Science: Theory & Applications, 4, 1, Academic Publications, Ltd, 2015, ISSN:1715-7862 (printed version); 1715-7870 (online version), DOI:http://dx.doi.org/10.12732/ansta.v4i1.2, 3 - 13
 26. Ilcheva, V., Petkov, E., Popov C., Boev, V., Koleva, O., Petkov, P., Petkova, T., Yannopoulos, S.N., Stress measurements and optical studies of (AsSe)100−xAgx films for optical sensor applications. Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 39, Springer Verlag, 2015, ISSN:1874-6489, DOI:10.1007/978-94-017-9697-2_31, 311 - 318. SJR:0.11
 27. T.S. Kavetskyy, O. Šauša, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A.V. Kukhta, A.L. Stepanov, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Doppler broadening of annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based nanocomposites p.85
 28. V. Ilcheva, E. Petkov, C. Popov, V. Boev, O. Koleva, P. Petkov, T. Petkova, S. N. Yannopoulos, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Stress measurements and optical studies of (AsSe)100-xAgx films for optical sensor applications, p.311
 29. D. Nicheva, D. Blyskova-Koshnicharova, E. Lefterova, O. Koleva, A. Momchilov, T. Petkova, T. Stankulov, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries, p.511
 30. S. Pehlivanova, Ch. Petkov, C. Popov, P. Petkov, V. Boev, T. Petkova, NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and biology, DOI 10.1007/978-94-017-9697-2, 2015, Nanostructured diamond electrodes for energy conversion applications, p.479
 31. T. S. Kavetskyy, V. M. Tsmots, L. I. Pankiv, O. M. Dubyk, T. Petkova, P. Petkov, H. Eckert, A. L. Stepanov, J Optoelectron Adv Mat., Vol. 16, 2014, p. 1317 – 1321, On the concentrations of magnetically ordered clusters and paramagnetic centers per magnetic cluster in Ag/AgI-As2S3 glasses,
 32. D. V. Blaskova-Kochnitcharova, T. Petkova, L. Fachikov, E. Lefterova, I. Kanazirski, P. Angelov, S. Vassilev, Bulg, Chem.commun. , v.45 issue A,p.159 Investigation of glass-crystalline TiO2-V2O5-P2O5 samples.
 33. P. Petkov, V. Ivanova, A. Zaidana, T. Petkova, Surface and interface analysis, 2014, 46, (10-11), 1077–1080, Glass forming ability of vitreous Ge-Te-In system,
 34. V. Ivanova, Y.Trifonova, P. Petkov, A. Zaidana, T. Petkova, Optoelectronics and advanced materials – rapid communications, Vol. 8, No. 1-2, 2014, p. 42 - 44The influence of In on photo-induced properties of Ge-Te-In chalcogenide thin films,
 35. T. Kavetskyy , J. Borc , P. Petkov , K. Kolev , T. Petkova , V. Tsmots, Solid State Ionics, 233 (2013), 107-109 Reply on the “critical comments on speculations with…free-volume defects in ion-conducting Ag/AgI–As2S3 glasses…”,
 36. T. Kavetskyy, O. Šauša, J. Krištiak, T. Petkova, P. Petkov, V. Boev, N. Lyadov, A. Stepanov, Materials Science Forum 733 , 171-174, (2013), 733 171 (2013), “New organic-inorganic hybrid ureasil-based polymer materials studied by PALS and SEM techniques,
 37. B. Monchev, T. Petkova, P. Petkov, V. Ilcheva, Physics Procedia, 44 ( 2013 ) 108 – 113, Optical behavior of (GeS1.5)1-x(AgI)x glasses,
 38. V. Ilcheva, P Petkov, V Boev, T. Petkova, Physics Procedia, 44 ( 2013 ) 67 – 74, Optical properties of thermally evaporated, (As2Se3)100-xAgx thin films,
 39. Т. Kavetskyy, N. Lyadov, V. Valeev, V. Tsmots, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A. L. Stepanov, New organic-inorganic hybrid ureasilbased polymer and glass-polymer composites with ion-implanted silver nanoparticles, Phys. Status Solidi C 9, No. 12, 2444–2447 (2012) / DOI 10.1002/pssc.201200342
 40. T. Petkova, V.Ilcheva, P. Ilchev, P.Petkov, Ge-chalcogenide glasses – properties and application as optical material, Key Engineering Materials , Key Engineering Materials Vol. 538 (2013) pp 316-319 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.538.316.
 41. V.Ilcheva, P. Petkov, T.Petkova, B.Monchev, Effect of antimony addition on physico-chemical properties of As-Se glasses,  Adv.Nat.Sci.:Theory&Appl., 1 95 (2012).
 42. V Ilcheva, P. Petkov, T Petkova, V Boev, B Monchev, Compositional dependence of optical properties of silver containing As2Se3 thin films, J.of Physics, Conf. Series, 356 (2012) 012028.
 43. K.Kolev, T.Petkova, P.Petkov, C.Popov, F.Muktepavela, Surface development of (As2S3)1-x(AgI)x thin films for Gas sensor applications, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.203.
 44. Kolyo Kolev, Cyril Popov, Faina Muktepavela, Plamen Petkov, Johann Peter Reithmaier, Tamara Petkova, Mechanical Behaviors of (As2S3)100–x(AgI)x Bulk Glasses and Thin Films, Zeitschrift für anorganische Chemie 08/2012; 638(10).
 45. T. Kavetskyy, K. Kolev, V. Boev, P. Petkov, T. Petkova, Nanovoids in glasses and polymers probed by positron annihilation lifetime spectroscopy,  NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.103.
 46. Ivan Kaban, P. Jóvári, T. Petkova, Plamen Petkov, A. Stoilova, B. Beuneu, W. Hoyer, N. Mattern, J. Eckert, Atomic Structure of (Ge0.2Se0.8)85B15 and (Ge0.2Se0.8)85In15 Glasses, Nanotechnological Basis for Advanced Sensors 01/2011; DOI: 10.1007/978-94-007-0903-4_20.
 47. V. Ilcheva, V.Boev, T.Petkova, P.Petkov, E.Petkov, G.Socol, I.N.Mihailescu, Thin As-Se-Sb films as potential medium for optics and sensor application, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.211.
 48. B. Monchev, T. Petkova, C. Popov, P. Petkov, Gas Sensor Based on Chalcohalide AgI-Containg Glasses, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.423
 49. Kostadinova, T. Petkova, A. Chrissanthopoulos, P.Petkov and S. N. Yannopoulos, Structure of AgI-AsSe glasses by Raman scattering and ab initio calculations, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, (2011) p.217
 50. P. Petkov, C. Popov, T. Petkova, E. Petkov, J.P. Reithmaier, Mechanical stability of (GeTe4)100-xGax and (GeTe5)100-xGax phase change thin films, J.Opt.Adv.Mater., 13 (2011) 366.
 51. T. Petkova, V. Ilcheva, P. Petkov, G. Socol, C. Ristoscu, C.N. Mihailescu, I.N. Mihailescu, C. Popov, J.P. Reithmaier, , Optical studies of (AsSe)100–x Sbx thin films, Applied Physics A, (2011) DOI: 10.1007/s00339-011-6461-6
 52. Kostadinova , A. Chrissanthopoulos, T. Petkova, P. Petkov, S.N. Yannopoulos, Structure and vibrational modes of AgI-doped AsSe glasses: Raman scattering and ab initio calculations, Journal of Solid State Chemistry 184 (2011) 447.
 53. T. Kavetskyy, J. Borc, P. Petkov, K. Kolev, T. Petkova, Free-volume defects and microstructure in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses as revealed from positron annihilation and microhardness measurements, Solid State Ionics 183 (2011) 16