Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Ръководни органи

в ИЕЕС - БАН

Ръководство

<strong>проф. дхн Евелина Славчева</strong>
проф. дхн Евелина Славчева
Директор

тел.:     +359 (0)2 872 25 43; +359 879 110 720
факс:   +359 (0)2 872 25 44

ел. поща: eslavcheva@iees.bas.bgiees@iees.bas.bg

<strong>проф. д-р Сашо Василев</strong>
проф. д-р Сашо Василев
Заместник директор

тел.:    +359 (0)2 979 2708

ел. поща: sasho.vassilev@iees.bas.bg

<strong>доц. д-р Тома Станкулов</strong>
доц. д-р Тома Станкулов
Научен секретар

 

ел. поща: tstankulov@iees.bas.bg

 

Научен съвет

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИЕЕС-БАН с четиригодишен мандат. Организацията и функционирането му се определят с ПРАВИЛНИК за дейността на Научния съвет на ИЕЕС-БАН. Списъкът на членовете на научния съвет може да бъде видян тук.
<strong>проф. Антония Стоянова</strong>
проф. Антония Стоянова
Председател

тел: +359 (0)2 979 2783

ел. поща: antonia.stoyanova@iees.bas.bg

<strong>проф. д-р Ива Бетова</strong>
проф. д-р Ива Бетова
зам. Председател

тел: +359 (0)2 979 2771

ел. поща: i.betova@iees.bas.bg

<strong>доц. д-р Мария Матракова</strong>
доц. д-р Мария Матракова
Секретар

тел: +359 (0)2 979 2712

ел. поща: mailto:maria.matrakova@iees.bas.bg

Общо събрание на учените

Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Дейността му се регламентира от Устава на БАН и ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ИЕЕС-БАН.
<strong>доц. д-р Ваня Илчева</strong>
доц. д-р Ваня Илчева
Председател на Общото събрание

телефон: +359 (0)2 9792780

ел.поща: vania.ilcheva@iees.bas.bg