Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Свързани организации

Свързани организации с ИЕЕС - БАН

Българско електрохимично дружество (БЕД)

Основано

Основано през 1994 г. като доброволна национална професионална организация, която обединява хора и структури /учени, производители, търговци, издатели, научни организации, фирми, предприятия, издателства и др./, които се занимават или имат интереси към науката електрохимия в теоретичен и приложен аспект.

Основни цели

 • Да обедини българските специалисти в областта на електрохимията;
 • Да създаде и поддържа информационна мрежа между научни и индустриални структури в тази област;
 • Да подкрепя, развива и съдейства за разпространението и използването на знания, опит и иновации в облстта на електрохимията и различните зони на нейните приложения;
 • Да съдейства за ускоряване на националното и международното сътрудничество в областта на електрохимията;
 • Да създава мостовете междуа науката и индустрията;
 • Да подкрепя повишаването на професионалната квалификация, както и на научноизследователските и технологични разработки;
 • Да организир традиционни срещи в областта на електрохимичните изследвания, технологии, продукти и маркетинг;
 • Да утвърждава позицията на българските електрохимици в Европейското изследователско пространство;
 • Да участва в регионални, национални, европейски и международни електрохимични структури.

 

Базова организация на БЕД е Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, София 1113.

Централен офис и адрес за контакти:

ИЕЕС - БАН (за БЕД)
1113 София
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10
Тел.: (+359 2) 872 25 43
Факс: (+359 2) 872 25 44
Е-поща: iees@iees.bas.bg

 

Статут на БЕД може да видите тук.

BES

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВОДОРОД, ГОРИВНИ КЛЕТКИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (BGH2A)

Основана

Основана през 2017г. с мисия да съдейства за широко разпространение и разбиране на технологиите за водород и горивни клетки в България и региона като изгради мрежа за изследвания, разработки и демонстрационни проекти. BGH2A има амбицията да промотира пред национални и регионални държавни органи потенциала на технологиите и да спомога за преодоляване на законовите бариери пред тяхното разгръщане. Чрез широко разпространение на добрите практики, BGH2A цели да постигне по-добро разбиране на приложенията на водород и горивни клетки и правилата и процедурите за тяхното навлизане в страната.

Основни цели

 • Да консултира и подпомага формирането на политики на местно, регионално, национално и интернационално ниво за устойчиво енергийно развитие, енергийна ефективност, навлизане на технологиите на горивните клетки и водорода в транспорта и енергетиката и съхранение на енергия, опазване на околната среда и нисковъглеродната мобилност, като по този начин допринася за повишаване на енергийната независимост и енергийната сигурност на страната; да работи за развитие и утвърждаване на науката, иновациите и технологиите в тези области; 
 • Да участва в прилагането на гореспоменатите политики чрез законодателни инициативи, трансфер на ноу-хау и добри практики, научноизследователска работа, методологическа помощ и др.;
 • Да повиши институционалната компетентност и обществената осведоменост в областта на енергийната ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници и на технологии на горивните клетки и водорода в транспорта и енергетиката, както и съхранението на енергия, опазване на околната среда и устойчивата мобилност;
 • Да насърчи и подпомогне развитието на пазара на енергийно ефективни технологии на горивните клетки и водород в транспорта и енергетиката и съхранението на енергия;
 • Да работи съвместно с други институции на местно, национално и Европейско ниво при реализацията на проекти за устойчиво енергийно развитие, използване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, технологии на горивните клетки и водорода в транспорта и енергетиката и съхранението на енергия, защита на околната среда, устойчиви видове транспорт, както и за развитие и утвърждаване на науката, иновациите и технологиите в тези области;
 • Да проучва и предлага за прилагане схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, технологии на горивните клетки и водорода в транспорта и енергетиката и съхранението на енергия, екомобилност, опазване на околната среда като по този начин осъществява взаимовръзки между компетентните държавни органи, финансови институции, браншови организации, представителите на бизнеса и малките и средни предприятия;

 

Централен офис и адрес за контакти:

ИЕЕС - БАН (за BGH2A)

1113 София
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10
Тел.: (+359 2) 971 47 33
Факс: (+359 2) 872 25 44
Е-поща: d.vladikova@iees.bas.bg

BGH2A