Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Структура

Секции и помощни звена в ИЕЕС - БАН

Staff

Водородни системи с полимерен електролит

Секция ВСПЕ провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на електрохимично получаване на водород и енергия в електролизни, горивни и обратими бифункционални клетки с полимерен електролит.[...]

Staff

Електрокатализ и електрокристализация

Изследвания, целящи изучаване на влиянието на повърхностната структура на електрода върху формиране на двойния електричен слой и върху процесите на адсорбция и електрокатализ.[...]

Staff

Електрохимични методи
 

Електрохимични методи - импедансна, диелектрична и кулонометрична спектроскопии, нестационарен и диференциален анализ, спектрални трансформации и образна диагностика.[...]

Staff

Електрохимия на литиевите елементи

Многодишен опит в класически Zn /MnO2, Ni/Cd, Zn/Cd, Zn/C, Ni/MH и литиеви първични и вторични електрохимични системи.[...]
 
 

Staff

Електрохимия на оловните акумулатори

Разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии за производство на оловни акумулатори, отговарящи на съвременните изисквания за работа в транспортни средства.[...]

Staff

Наноразмерни
материали

Създаване на нови електродни наноразмерни материали с предварително зададени свойства за хибридни суперкондензаторни системи.[...]
 

Staff

Твърди електролити

 

Разработване на перспективни материали за приложение в електрохимията. Дългогодишен опит в синтеза и охарактеризирането на неорганични и хибридни материали.[...]
 

Staff

Лаборатория за изследване и изпитване на материали

Извършва се рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ на твърдофазни материали. Изследва се морфологията и размера на частици и кристали на веществата чрез електронна микроскопия.[...]

Staff

Инженеринг

 

Проектиране, изработване, внедряване и сервиз на уникални, специални и нестандартни машини, съоръжения, инсталации и уреди с висока степен на автоматизация и компютъризация.[...]