Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Патенти

Патенти и полезни модели

Издадени патенти и полезни модели с изобретатели от ИЕЕС от 2000 г. досега

Метод за отделяне на сероводород и серен диоксид от флуиди
В. Бешков, Д. Узун, Е. Разказова-Велкова, К. Петров

Aлкална зареждаема никел-цинкова батерия
Д. Ковачева, Л. Стоянов, . М. Mладенов, Р. Райчев

Водородна клетка за тестване на мембранни електродни пакети (полезен модел)
E. Славчева, Г. Борисов, Н. Борисов

 • Патентно ведомство на Република България, № 3229, 07.08.2019

Електролизна клетка за тестване на мембранни електродни пакети (полезен модел)
Е. Славчева, Г. Борисов, Д. Паскалев, И. Бошнакова, Е. Петкучева, К. Максимова-Димитрова, И. Велянов

 • Патентно ведомство на Република България, № 3218, 26.07.2019

Разширител за отрицателни електроди на оловно-киселинни акумулаторни клетки и батерии
В. Найденов

Токопроводяща решетка за отрицателни и положителни плочи на оловно-киселинни батерии
В. Найденов, М. Чернева

Състав на активна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии
A. Стоянова-Иванова, Д. Ковачева, Л. Стоянов, М. Младенов, Р. Райчев, С. Терзиева

 • Патентно ведомство на Република България, № 66730, 28.08.2018

Метод за получаване на наноразмерни тънки слоеве от ZnO с контролирана ориентация
В. Блъсков, О. Димитров, И. Стамболова, С. Василев

 • Патентно ведомство на Република България, № 66712, 15.08.2018 г.

Модулна електролизна клетка за производство на оксиводородна смес (полезен модел)
Е. Славчева, Г. Борисов, Д. Паскалев, И. Бошнакова, Е. Петкучева, К. Максимова-Димитрова

 • Патентно ведомство на Република България, 2980, 16.07.2018 г.

Свободни от въглерод газ-дифузионни електроди за вторични метал-въздушни батерии (полезен модел)
Д. Владикова, М. Славова, Б. Абрашев, Б. Бурдин, Е. Младенова

 • Патентно ведомство на Република България, № 2978, 12.07.2018 г.

Negative electrode and electrolytic solution for lead-acid battery, method for manufacturing the same, and lead-acid battery comprising said negative electrode or electrolytic solution
D. Pavlov, V. Naidenov,  S. Vassilev, Y. Milusheva,
T. Shibahara, S. Minoura

 • WO2017138045 A1, Filing Date Aug: 31, 2016, Publication Date: Aug 17, 2017
 • EP3384543 (B1), Filing Date: 31 Oct 2016, Publication Date: 10 Apr 2019

Negative electrode for lead-acid battery, lead-acid battery and method for manufacturing negative electrode for lead-acid battery
D. Pavlov, V. Naidenov, S. Vassilev, Y. Milusheva,
T. Shibahara, S. Minoura

 • WO2017138038 A1 , Filing Date Feb: 9, 2016, Publication Date: Aug 17, 2017

Устройство за контрол и управление работата на съставна акумулаторна батерия (полезен модел)
П. Лазаров, Б. Велев, К. Стоянов ("ТРИОТЕХ" ДЗЗД) , Л. Люцканов  ("ТРИОТЕХ" ДЗЗД), Бр. Банов ("ТРИОТЕХ" ДЗЗД)

Gas diffusion electrode and process for making same
G. Finkelshtain, K. Petrov, N. Borchtchoukova, Y. Pashkevich

 • WO2014205259 A1, Filing Date: 19 Jun 2014, Publication Date: 24 Dec 2014
 • EP 3011625 A1, Filing Date: 19 Jun 2014, Publication Date: 27 Apr 2016
 • US 20160141629 A1, Filing Date: 19 Jun 2014, Publication Date: 19 May 2016

Fuel cell including a cathode having channels 
Z. Stoynov, D. Vladikova, A. Thorel, A. Chesnaud, M. Viviani, A. Barbucci

 • WO 2013/064783, Filing Date: 31 Oct 2012, Publication Date: 10 May 2013
 • EP 2774202 A1, Filing Date: 31 Oct 2012, Publication Date: 10 Sep 2014

Fuel cell with monolithic electrolytes membrane assembly
Thorel, Z. Stoynov, D. Vladikova, A. Chesnaud, M. Viviani, S. Presto

 • US  20120156573 A1, Filing Date: 15 Dec 2011, Publication Date: 21 Jun 2012
 • EP 2466673 A1, Filing Date: 15 Dec 2011, Publication Date: 20 Jun 2012

Valve-regulated lead-acid cells and batteries and separators used in such cells and batteries 
D. Pavlov, S. Ruevski, V. Naidenov, V. Mircheva, G. Petkova, M. Dimitrov, T. Rogachev, M. Cherneva-Vasileva, 

 • US 6509118 B1, Filing Date: 2 Jul 1998, Publication Date: 21 Jan 2003

Organic expander for lead-acid storage batteries
T.J. McNally, M. E. Sanford, B. O. Myrvold, D. PavlovT. Rogachev, G. Papazov, M. Matrakova

 • WO 2001028012 A1, Filing Date: 19 Sep 2000, Publication Date: 19 Apr 2001
 • US 6346347 B1, Filing Date: 21 Sep 1999, Publication Date: 12 Feb 2002
 • US 6664002 B2, Filing Date: 11 Dec 2001, Publication Date: 16 Dec 2003

Заявени патенти и полезни модели с изобретатели от ИЕЕС от 2000 г. досега

Electrolyte additives for lead acid batteries
M. Matrakova, P. Nikolov, A. Nikolova

 • U.S. Patent and Trademark Office, Provisional application , Date: 06 September 2019

Управляем двупосочен клапан за регулирани с клапан оловно-киселинни батерии
В. Найденов

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 112913, 17.04.19 г.

Свободни от въглерод газ-дифузионни електроди за вторични метал-въздушни батерии и методи за производството им
Д. Владикова, М. Славова, Б. Абрашев, Б. Бурдин, Е. Младенова

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 112722, 18.04.2018 г.

Устройство за отопление на оловни акумулатори, експлоатирани при ниски температури, и акумулатори с това устройство 
В. Найденов

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 112718, 10.04.2018 г.

Метод и система за контрол и управление работата на съставна акумулаторна батерия
П. Лазаров, Б. Велев, К. Стоянов (ТРИОТЕХ ДЗЗД), Л. Люцканов (ТРИОТЕХ ДЗЗД), Бр. Банов (ТРИОТЕХ  ДЗЗД)

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 112037, 12.06.2015 г.

Метод и устройство за обработка на гориво
П. Лазаров (БИЕЛТ-СЛР ЕООД), Бр. Банов, Св. Малинов

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 111903, 15.01.2015 г.

Цинков електрод за алкални зареждаеми никел-цинкови батерии
М. Младенов, Р. Райчев,
Д. Ковачева, Л. Стоянов

 • Патентно ведомство на Република България, Заявка № 111703, 17.02.2014 г.