Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Общи условия

За покупка на стоки и услуги от сайта на ИЕЕС - БАН

Общи условия

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгений Будевски“ към БАН
България, София, пощенски код 1113, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 10
Електронна поща: eservices@iees.bas.bg
Телефон (+359 2) 979 2755
Булстат 000662089
Ид. № по ЗДДС: BG 000662089.
Регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност от 01.12.2017 г.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ИЕЕС – БАН, Вие приемате безусловно и без ограничения, тези условия за ползване.

Задължения на потребителя при регистриране

За да използвате нашия сайт, е необходимо да направите регистрация на сайта. Регистрирането в сайта на ИЕЕС – БАН и приемането на настоящите Общи условия от Потребителя предхождат плащането на закупените книги и не са обвързани със задължителна покупка.

Цени и доставка

Крайната цена на поръчката се формира като сбор от стойността на поръчаните продукти и услуги (всички цени са обявени в EUR и НЕ включват ДДС) и цената за доставка. IEES.BAS.BG има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуване на цените IEES.BAS.BG има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. IEES.BAS.BG се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Плащане

Заплащането на услуги става чрез виртуален POS-терминал - с дебитни или кредитни карти, издадени на Потребителя, носещи търговските знаци на VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE, БОРИКА АД и др., освен такива, издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени арабски емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия.

При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ИЕЕС -- БАН и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните продукти и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. Цените на стоките са обявени в EUR, но самото разплащане става в български лева и с включен ДДС. Юридически лица от ЕС с валиден ДДС номер не плащат ДДС с изключение на България. Равностойността на 1 EUR в лева е съгласно актуалния при заявяване на поръчката фиксинг на БНБ.

Срокът на плащане за поръчки е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупен продукт или услуга

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, чрез e-mail или по телефона.

При плащане на такса за участие в присъствие мероприятие (например конференция, семинар и т.н.), условията за отказване от участие и възстановяване на заплатената сума се упоменават на сайта на самото мероприятие и/или в описанието на самия продукт или услуга.

Ако не е упоменато друго, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, чрез e-mail (eservices@iees.bas.bg) или телефон (+359 2) 979 2755 В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, ИЕЕС – БАН се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. Възстановяването е допустимо единствено с кредитна операция по картата на картодържателя, с която е платена стоката. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, ИЕЕС – БАН автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

Отговорност

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. ИЕЕС – БАН си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

ИЕЕС – БАН не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Уебсайтът може да съдържа интернет връзки към уебсайтове на трети лица, които са осигурени изцяло и само за Ваше улеснение. Ако ги използвате, Вие напускате уебсайта на ИЕЕС – БАН. ИЕЕС – БАН не носи отговорност за тяхното съдържание или достъпност, нито предприемаме някакви действия за тях, или за каквито и да било материали, намиращи се там.

Регистрация в сайта на ИЕЕС – БАН

За да пазарувате от сайта на ИЕЕС – БАН е необходимо да бъдете регистриран потребител, което Ви дава предимства при пазаруването, като например следене на статуса на поръчката, история на предишни поръчки и т.н.

За да се регистрирате е необходимо да натиснете бутона „Нова регистрация“, който ще Ви препрати към форма за попълване на вашите лични данни.

Всички полета, отбелязани със (*), са задължителни.

Данни на потребителя

 • Име*
 • Презиме*
 • Фамилия*
 • Е-мейл*
 • Телефон – мобилен и/или стационарен*

По Ваше желание може да получите фактура за закупените от Вас продукти. За тази цел е необходимо да сте попълнили данните за фактуриране във формуляра при покупка. Фактурата ще можете да изтеглите след успешно плащане от Вашия профил от меню „Моите поръчки“.

Данни за фактуриране на поръчката*

 • Фирма/Частно лице
 • Название на фирма/Трите имена *
 • Ид. №/ЕГН/ЛНЧ *
 • Ид. № по ЗДДС*
 • Адрес (град, ул., блок, №)*
 • МОЛ*

След като завършите регистрацията си на посочения от Вас e-mail за връзка, ще получите потвърждение за успешна регистрация.

Когато влизате в магазина като регистриран клиент е необходимо да минете през етап на идентификация. Вие можете и да промените своята парола по всяко време, като е необходимо само да изпишете електронната си поща и старата си парола.

Въведените от вас данни при регистрацията се записват и съхраняват при нас, като ще имате възможността да ги преглеждате и редактирате след идентифицирането си.

С регистрацията си в уебсайта на ИЕЕС – БАН Вие имате възможността да следите историята на Вашите поръчки, подредени по дата с информация за съдържанието, стойността и състоянието им.

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас за съдействие:
Телефон: (+359) 979 2755 и телефон на сайта на съответното мероприятие
E-mail: eservices@iees.bas.bg

Плащания от България и от чужбина

Банков превод

Изисква се предварително заплащане. Сумата се превежда по сметки на ИЕЕС – БАН:

в лева:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG86 UNCR 9660 3110 0235 11
BIC: UNCRBGSF

в евро:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG35 UNCR 9660 3410 0235 07
BIC: UNCRBGSF

В полето „основание за плащане“ задължително вписвайте номера на поръчката!

Плащане с карта

След като потребителят заяви продуктите и/или услугите в е-магазин на ИЕЕС – БАН и се съгласи с условията му, той избира препратка за „плащане“. По този начин бива автоматично пренасочен към сървър на БОРИКА, откъдето се осъществява идентифицирането на картодържателя.

Потребителят извършва плащането чрез виртуален POS-терминал – с дебитни или кредитни карти, носещи търговските знаци на VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE, и БОРИКА АД и др., освен такива, издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени арабски емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия.