Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Текущи процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

В момента няма обявена процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност "Физикохимия"

Жури

  • проф. дн Дианка Нешева (ИФТТ) -
  • проф. д-р Пламен Петков (ХТМУ) - Рецензия
  • проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС) -
  • доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС) -
  • проф. д-р Рени Йорданова (ИОНХ-БАН) -

Кандидати

ас. Огнян Стефанов Димитров

    Решение

    .