Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Водородни системи с полимерен електролит“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 27/02.04.2019 г.

Жури

 • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. дн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН) -
 • доц. д-р Мария Петрова-Николова (ИФХ-БАН) -

Кандидати

ас. д-р Катерина Карлова Максимова-Димитрова

  Решение

  НС на ИЕЕС, състоял се на 18.07.2019 г., избира ас. д-р Катерина Карлова Максимова-Димитрова на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. хим. източници на тока)” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 14/2019).

  Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

  Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Водородни системи с полимерен електролит“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 27/02.04.2019 г.

  Жури

  • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН) -
  • проф. дн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) -
  • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
  • проф. дн Венко Бешков (ИИХ-БАН) -
  • доц. д-р Мария Петрова-Николова (ИФХ-БАН) -

  Кандидати

  ас. д-р Елица Станиславова Петкучева

   Решение

   НС на ИЕЕС, състоял се на18.07.2019 г., избира ас. д-р Елица Станиславова Петкучева на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. хим. източници на тока)” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 14/2019).

   Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

   Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Наноразмерни системи“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 27/02.04.2019 г.

   Жури

   • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН) -
   • проф. д-р Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
   • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
   • проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН) -
   • доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) -

   Кандидати

   ас. д-р Светлана Красимирова Велева

    Решение

    НС на ИЕЕС, състоял се на 20.06.2019 г., избира ас. д-р Светлана Красимирова Велева на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. хим. източници на тока)” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 13/2019).

     

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6