Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Електрохимия на литиевите елементи“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 94/29.11.2019 г.

Жури

 • проф. д-р Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Антон Момчилов (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Веселин Найденов (ИЕЕС-БАН) -
 • доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) -
 • доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ) -

Кандидати

ас. д-р Борислава Младенова

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 04.03.2020 г., избира ас. д-р Борислава Бориславова Младенова  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на секция "Електрохимия на литиевите елементи" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2020).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05 Физикохимия за нуждите на Секция "Твърди електролити" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 94/29.11.2019 г.

 

Жури

 • доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС-БАН) -
 • доц. д-р Димана Назърова (ИОМТ-БАН) -
 • доц. д-р Ивайло Гугов (ХТМУ) -

Кандидати

ас. д-р Веселин Желев

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 04.03.2020 г., избира ас. д-р Веселин Вълков Желев  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.05 „Физикохимия” за нуждите на секция "Твърди електролити" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2020).

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 83/22.10.2019 г.

 

Жури

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 16.04.2020 г., избира доц. д-р Мария Борисова Матракова  на академичната длъжност „доцент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на секция "Електрохимия на оловните акумулатори" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 06/2020).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7