Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 13/15.02.2022 г.

Жури

 • проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН) -
 • доц. д-р Рашко Рашков (ИФХ-БАН) -
 • доц. д-р Димка Фачикова (ХТМУ) -

Кандидати

ас. д-р Тодор Петков

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира ас. д-р Тодор Велков Петков  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока” за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 13/15.02.2022 г.

Жури

 • доц. д-р Мария Матракова (ИЕЕС-БАН) -
 • проф. д-р Веселин Найденов (ИЕЕС-БАН) -
 • доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) -
 • доц. д-р Катя Игнатова (ХТМУ) -
 • доц. д-р Димка Фачикова (ХТМУ) -

Кандидати

ас. д-р Крум Банов

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира ас. д-р Крум Бранимиров Банов  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока” за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 1/04.01.2022 г.

Жури

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира доц. д-р Елефтерия Димитрова Лефтерова на академичната длъжност „професор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 11