Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 89/24.10.2023 г.

Жури

 • проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС) -
 • проф. д-р Сашо Василев (ИЕЕС) -
 • доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС) -
 • доц. д-р Георги Авдеев (ИФХ-БАН) -
 • проф. д-р Димана Назърова (ИОМТ-БАН) -

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 15.01.2024 г., избира д-р Кольо Колев  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Материали за енергия" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 2/2024).

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

ИЕЕС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в областа на биоелектрохимичните системи по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)", обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 57/04.07.2023 г.

Жури

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 08.11.2023 г., избира д-р Йолина Валентинова Хубенова  на академичната длъжност „професор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 14/2023).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 57/04.07.2023 г.

Жури

 • проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС) -
 • проф. д-р Виктор Боев (ИЕЕС) -
 • доц. д-р Мария Матракова (ИЕЕС) -
 • доц. д-р Ирина Стамболова (ИОНХ-БАН) -
 • доц. д-р Даниела Стоянова (ИОНХ-БАН) -

Кандидати

ас. д-р Огнян Димитров

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 20.09.2023 г., избира ас. д-р Огнян Стефанов Димитров  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Материали за енергия" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 11/2022).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 14