Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2023-2024 г.

В съответствие със Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия”. В срок от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотари [...]

Прочети повече

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2022 - 2023 г.

В съответствие със Заповед № I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявява конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” . В срок до 12.05.2023 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за придобита образователно-кв [...]

Прочети повече

КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2022-2023г.

В съответствие със Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия”. В срок от 15.08.2022 до 14.10.2022 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотари [...]

Прочети повече

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2020 - 2021 г.

В съответствие със Заповед № I-42/16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявява конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” . В срок до 13.05.2022 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за придобита образователно-кв [...]

Прочети повече

КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2021-2022г.

В съответствие със Заповед № I-116/06.07.2021 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия”. В срок от 13.08.2021 до 13.10.2021 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС: 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 2. Автобиография. 3. Диплома за пр [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3