Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Електрохимия на литиевите елементи

тел: (+359 2) 979 2756, ел. поща: bbanov@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Многодишен опит в класически Zn/MnO2, Ni/Cd, Zn/Cd, Zn/C, Ni/MH и литиеви първични и вторични електрохимични системи:
- теоретични основи и модерни технологии за разработване и изследване на литиеви системи;
- Li/SO2 и Li/MnO2 – серия от първични елементи и батерии, разрабоpтени за специални приложения;
- опроводяващо-свързващи вещества (TAB2, TAB3, TAB4), оригинален продукт, използван в батерийната промишленост;
- синтез на 3, 4 и 5V активни елетродни материали (АЕМ) с 2D, 3D, шпинелна и оливинова структури по различни методи;
- получаване и изследване на анодни материали, базирани на MeC*, M1M2Si и/или хибридни нанокомпозити;
- получаване и изследване на високоефективни  чисти, модифицирани и хибридни активни електродни материали за литиево-йонни батерии;
- органични съединения като активни материали за нови обратими електрохимични системи;
- катализатори за въздушен електрод  за Me - въздух (Li/O2);
- разработване на високоефективни АЕМ с напрежение над 4V, силиций базирани нанокомпозитни аноди (с капацитет над 2000 mAh.g-1) и органични катодни материали, базирани на RGO-AQ (Reduced Graphene Oxide AntraQuinone);
- изследване поведението на АЕМ за литиево-йонни батерии  (LiV3O8, LiMn2O4 и LiCoO2) във водни електролити.

Състав

 • доц. д-р Ренета Букурещлиева
 • доц. д-р Тома Станкулов
 • гл. ас. д-р Симеон Станков
 • гл. ас. д-р Офелия Костадинова
 • гл. ас. д-р Борислава Младенова
 • гл. ас. д-р Тодор Петков
 • гл. ас. д-р Крум Банов
Staff

Проекти (2011 - 2021)

 • "Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови точки (МУЛТИГРАФ)" - Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/2, (2018-2021
 • "Възстановяване на фосфор и получаване на биотор от отпадъчни потоци", ФНИ, ДН17/14 (2017-2020), съвместно с Университет „А. Златаров“ - Бургас
 • "Нови електрохимични системи базирани на наноразмерни материали за съхранение и конверсия на енергия, опазване на околната среда, повишаване на енергийната ефективност" - БАН (2017-2019)
 • "Графен/метален оксид електродни материали за Li-йонни батерии", ЕБР му CMRDI (Египет) и БАН (2013-2014)
 • "Органични вещества като АЕМ за приложение в електрохимични системи", съвместно с Fatih University (Турция)
 • "Интелигентна система за мониторинг и управление на енергийни потоци (Battery Managing System)", БАН

Активен партньор в международни изследователски и индустриални проекти с CNR, CNRS, VARTA, IBA, FMC, DMS, РАН.
 

Ефективно сътрудничество с  други организации и партньори

Публикации (2011 - 2019)

 1. R. Boukoureshtlieva, Y. Milusheva, I. Popov, A. Trifonova, A. Momchilov. Application of pyrolyzed Cobalt (II) tetramethoxyphenyl porphyrin based catalyst in metal-air systems and enzyme electrodes. Electrochimica Acta 353 (2020) 136472. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136472

 2. Banov K., Petkov T., Boukoureshtlieva R., Ivanova D., Fachikov L., V. Kotev, Banov B.. High voltage cathode materials based on lithium cobaltate with nickel and manganese doping. Bulgarian Chemical Communication, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:0324-11300, 171-176.
 3. K.Banov, D.Ivanova, L.Fachikov, V.Kotev, T.Stankulov, B.Banov. Lithium Ion Batteries - Active electrode materials based on manganese dioxide. Bulgarian Chemical Communication, 50, 2018, 163-170.
 4. Mladenova B. B., Milusheva Y. D., Karsheva M. I., Hinkov I. D., Stankulov T. E., Borisov G. R., Boukoureshtlieva R. I.. Nano-sized Ag particles as catalyst in gas-diffusion electrodes for ORR. Bulgarian Chemical Communication, 50, Journal of the Chemicals Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2018, ISSN:0324-1130, 114-118.
 5. Mladenova Borislava, Diankov Svetlomir, Karsheva Maria, Stankov Simeon, Hinkov Ivaylo. Plant mediated synthesis of silver nanoparticles using extracts from Tilia cordata, Matricaria chamomilla, Calendula officinalis and Lavandula angustifolia flowers. Journal of Chemical Tehnology and Metallurgy, 53, 4, 2018, ISSN:1314-7471, 623-630.
 6. Petkov T., Stankulov T., Banov K., Momchilov A.. Electrochemical behaviour of LiMn2O4 and LiCoO2 in water electrolyte. Bulgarian Chemical Communications, 50, Journal of the Chemicals Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2018, ISSN:0324-1130, 177-182.
 7. Petkov T., Stankulov T., Banov K., Momchilov A.. The electrochemical behavior of LiV3O8 obtained via different syntheses as negative active material in aqueous Li-ion battery. Bulgarian Chemical Communications, 50, 2018, 183-188.
 8. Shenouda A. Y., Momchilov A., A.. A study on graphene/tin oxide performance as negative electrode compound for lithium battery application. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018, DOI:  doi.org/10.1007/s10854-018-0265-9 .
 9. Burak Esat,  Sümeyye Bahçeci Sertkol, Anton A Momchilov, Burak M Yılmaz, Murat Sertkol, An Anthraquinone-Functionalized Reduced Graphene Oxide as Electrode Material for Rechargeable Batteries, Carbon, Volume 116, May 2017, Pages 154-166.
 10. T. Stankulov, V. Milanova, I. Markova, I. Denev, T. Petrov, M. Piskin, Synthesis and study of Carbon-based nanocomposites with Co-Sn nanoparticles for electrode materials, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 50, 3, 2015, 288-298
 11. S.M. Stankov, Momchilov A., Abrahams I, Popov I, Stankulov T, Trifonova A, Synthesis and characterisation of Si and Mg substituted lithium vanadium(III) phosphate, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 2 (pp.587–593) 2015, ISSN: 0324-1130
 12. D. Nicheva, T. Stankulov, D. Blyskova-Koshnicharova, O. Koleva, A. Momchilov, T. Petkova, Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries, Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology 2015, pp 511-517 ISSN: 1874-6489
 13. T. Stankulov, V. Milanova, I. Markova, I. Denev, T. Petrov, M. Piskin, Ni-Sn alloy Carbon-containing nanocomposites as alternative anode materials to the graphite electrodes in Li-ion batteries, Rev.Adv.Mater.Sci., 41 (2015) 52-60, ISSN: 1605-8127
 14. S.M. Stankov, I. Abrahams, A. Momchilov, I. Popov, T. Stankulov, A. Trifonova, Effect of Ti-doping on the electrochemical performance of lithium vanadium(III) phosphate”, Ionics, Volume 21, 2015, Issue 6, pp 1501-1508, DOI: 10.1007/s11581-014-1325-7
 15. T. Stankulov, V. Milanova, I. Markova, Composites Based on Intermetallic Nanoparticles for a New Generation of Electrochemical Systems, Key Engineering Materials, Vol. 644, pp. 167-170, 2015, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.167.
 16. H. Vasilchina, B. Velev, G. Ivanova, A. Trifonova, A. Momchilov, B. Banov, High voltage cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Science and Technology, ISSN: 0861-9786 Vol. 22/2014 N:2, pp. 108-118
 17. G. Ivanova, B. Velev, K. Sabev, I. Dimitrov, L. Ljutzkanov, B. Banov, Multifunctional active electrode materials based on iron/carbon composite, Journal of Materials Science and Technology, ISSN: 0861-9786 Vol. 22/2014 N:3, pp.175-182
 18. I. Popov, B. Velev, S. Stankov, H. Rusev, T. Stankulov, Improving Efficiency of Li-Air Battery Cells by using Various Nanoparticles as Catalysts, 13th International Workshops on Nanoscience & Nanotechnology, 2013, Sofia, proceeding, p.XX
 19. R. Boukoureshtlieva, S. Yankova, V. Beschkov, J. Milusheva, G. Naydenova, L. Popova, G. Yotov, S. Hristov, Monitoring of the Phenol biodegradation process with an electrochemical biosensor, Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Special issue A, 2013, 129-134
 20. I. Popov, B. Velev, J. Milusheva, R. Boukoureshtlieva, S. Hristov, T. Stankulov, B. Banov, A. Trifonova, Behaviour of gas-diffusion electrode in various non-aqueous electrolytes for the lithium-air system, Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Special issue A (110 – 115) 2013
 21. J.D. Milusheva, R.I. Boukoureshtlieva, S. M. Hristov, Air gas-diffusion electrodes for operation in magnesium-air cells/NaCl – electrolyte, Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Special issue A, 2013, 140-145
 22. Г. Иванова, Б. Велев, К. Събев, Б. Банов, “Портативни захранващи устройства с подобрена надеждност “, Трета Национална Конференция с Международно Участие ” Металознание, хидро- и аеродинамика, Национална Сигурност”,Сборник Доклади, октомври 2013, поканен пленарен доклад, в пълен текст, стр. 314-318
 23. B. Velev, B. Banov, I. Ivanov, Analysis of management systems of lithium ion battery for EV/HEV, 21st International Scientific and technical conference on transport, road-building, agricultural, hoisting & hauling and military techniques and technologies - Trans & Motauto 13, Varna, 01-02 June 2013, proceedings Vol. 2, lecture, full text, ISSN 1310-3946(2013) pp. 46-50
 24. J, Milusheva, B.Velev, I.Popov, S. Hristov, B.Banov, A. Momchilov, Litium – Air Batteries, Nanoscience & Nanotechnology, 12, 2012, ISSN: 1313-9005 pp 143-147
 25. А.S. Aleksandrova, Stankov, I. Uzunov, S. Uzunova, B. Banov, A. Momchilov, Alternative application of Processed Rice Husks as Carbon Based Material for Li-ion Batteries, Nanoscience & Nanotechnology 12, 2012, ISSN: 1313-900
 26. А.K. Aleksandrova, B. Banov, A. Momchilov, Properties of Vanadium Bronzes synthesized by different methods” in “Nanotechnological Basis for Advaced Sensors, NATO Science for Peace and Security Series – B: Physics and Biophysics, eds. Johann Peter Reithmaier, Perica Paunovic, Wilhelm Kulisch, Ciril Popov, Plamen Petkov, (2011), ISBN 978-94-007-0902-7 pp. 323 – 328,
 27. B. Banov, Vasilchina C.. Environmetally friendly cathode materials for Li-ion batteries, Bulgarian Chemical Communications, 2011, 43 (1), pp. 7-16
 28. R. Boukoureshtlieva, S. Hristov, Y. Milusheva, P. Atanassov, A. Kaisheva, Mediated Enzyme Electrodes, Bulgarian Chemical Communications, Volume 43, Number 1, 81-87, 2011
 29. S. Hristov, R. Boukoureshtlieva, J. Milusheva, Experimental metal hydride-air fuel cell, Bulgarian Chemical Communications, Volume 43, Number 1, 111-114, 2011
 30. Jovka Milusheva, Reneta Boukoureshtlieva, Stoyan Hristov, Environmentally-clean Mg-air electrochemical power sources, Bulgarian Chemical Communications, Volume 43, Number 1, 42-47, 2011