Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Наноразмерни материали

тел: (+359 2) 979 2783, ел. поща: antonia.stoyanova@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Научно-изследователската дейност на секция „Наноразмерни материали“ е съсредоточена в създаване на нови електродни наноразмерни материали с предварително зададени свойства за хибридни суперкондензаторни системи. Прилага се комплекс от съвременни физични методи за анализ на получените материали. Разработват се композитни електроди с оптимизиран дизайн и различни видове електролити (водни и безводни). Провеждат се електрохимични изпитания с оглед на създаване на интелигентна електронна система за управление на хибридни суперкондензаторни конфигурации, насочени към практически приложения.
Секциятa има и компетентност в подобряване на експлоатационните характеристики на никел-цинкови акумулаторни батерии чрез усъвършенстване конструкцията на цинковия електрод и оптимизиране на активната му маса с различни опроводяващи добавки.

Състав

 • Проф. д-р Антония Стоянова (ръководител)
 • гл. ас. д-р Галя Митрова
 • гл. ас. д-р Светлана Велева
 • гл. ас. д-р Любомир Сосеров
 • гл. ас. д-р Боряна Караманова

 

 • Андрей Младенов, технолог
 • Айлин Алиосманова
Staff

Проекти (2011 - 2021)

 • "Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия (SuperHyb)"Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/5, (2018-2021)
 • "Оптимизиране на Zn електрод чрез внасяне на проводима керамика с оглед подобряване на експлоатационните характеристики на Ni/Zn акумулаторни батерии" - Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, ФНИ, КП-06-М29/3, (2018-2020)
 • "Разработване и електрохимично охарактеризиране на нанокомпозитни електродни материали за приложение в системи за преобразуване и съхранение на енергия", БАН (2017-2019)
 • "Влияние на вида на електролита върху капацитивните свойства на хибридни суперкондезаторни системи" ,  Програма за подпомагане на млади учени, БАН ДФНП-17-148 (2017-2019)
 • "Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментални и теоретични изследвания", ФНИ, ДН09/13 (2016-2019), съвместно с ИОНХ-БАН
 • "Композити на основата на Ni(OH)2, MnO2 и активен въглен като електроден материал за хибридни суперкондензатори", Програма за подпомагане на млади учени, БАН-МОН ДФНП-42 (2016-2017)
 • "Развитие на ново поколение електродни материали за електрохимични източници на ток на база биопродукти и зелени технологии" , БАН (2014-2016)
 • "Системи за съхранение на основата на асиметрични и хибридни суперкондензатори с нанокомпозитни електроди", ФНИ, Е02/18 (2014-2017)

Публикации (2011 - 2019)

 1. Ivanova, G., Stoyanova, A., Mladenov, M., Raicheff, R., Kovacheva, D.. Effect of the concentration of MnO2 in the composite electrode and the electrolyte on the electrochemical properties of a hybrid supercapacitor. Bulgarian Chemical Communications, 50 Special Issue A, Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:0324-1130, 146-152.
 2. Soserov, L., Stoyanova, A., Boyadzhieva, T., Koleva, V., Kalapsazova, M.. Nickel-Manganese Structured and Multiphase Composites as Electrodes for Hybrid Supercapacitors. Electrochimica Acta, 283, Elsevier, 2018, ISSN:00134686, DOI:https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.06.191, 1063-1071.
 3. Stoyanova, A.. National conference “Sofia Electrochemical Days’2017” (SED’2017) 10-13 May, 2017, Sofia, Bulgaria. Bulgarian Chemical Communications, 50, Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:0324-1130, 5-5.
 4. Lilov, P., Vasev, A., Stoyanov, L., Marinov, Y., Stoyanova-Ivanova, A., Stoyanova, A.. Electrochemical impedance study of HTSC ceramics YBCO and BSCCO in presence of electrolyte. Bulgarian Chemical Communications, 50A, BAS, 2018, ISSN:0324-1130, 153-157.
 5. Stoyanova, R., Koleva, V., Stoyanova, A.. Lithium versus Mono/Polyvalent Ion Intercalation: Hybrid Metal Ion Systems for Energy Storage. The Chemical Record, 18, John Wiley & Sons Inc., 2018, ISSN:Print ISSN: 1527-8999; Online ISSN: 1528-0691, DOI: doi.org/10.1002/tcr.201800081.
 6. Vasev, A., Lilov, P., Ivanova, G., Marinov, Y., Stoyanova, A., Mikli, V., Stoyanova-Ivanova, A.. Electrochemical impedance study of BSCCO (2212) cuprate ceramic additive to the zinc electrode in Ni-Zn batteries. Bulgarian Journal of Science Education, Chemistry, 27, 6, University of Sofia Press, 2018, ISSN:1313-1958 (Print) 1313-9118 (Online), 876-886.
 7. Soserov, L., Stoyanova, A., Boyadzhieva, T., Koleva, V., Kalapsazova, M., Nickel-Manganese Structured and Multiphase Composites as Electrodes for Hybrid Supercapacitors, Electrochimica Acta 283 (2018) 1063-1071.
 8. Stoyanova, R., Koleva, V., Stoyanova, A., Lithium versus Mono/Polyvalent Ion Intercalation: Hybrid Metal Ion Systems for Energy Storage, The Chemical Record 18 (2018), https://doi.org/10.1002/tcr.201800081.
 9. Ivanova, G., Stoyanova, A., Mladenov, M., Raicheff, R., Kovacheva, D., Effect of the concentration of MnO2 in the composite electrode and the electrolyte on the electrochemical properties of a hybrid supercapacitor. Bulgarian Chemical Communications, Bulgarian Academy of Sciences, 50A (2018) 146-152.
 10. Lilov, P., Vasev, A., Stoyanov, L., Marinov, Y., Stoyanova-Ivanova, A., Stoyanova, A., Electrochemical impedance study of HTSC ceramics YBCO and BSCCO in presence of electrolyte, Bulgarian Chemical Communications, 50A, (2018) 153-157.
 11. Veleva, S., Stoyanova, A., Raicheff, R., Kovacheva D., Mladenov, M., Electrochemical hybrid supercapacitors based on activated carbon and iron oxides. Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 4, 2, 2017, ISSN:2454-3136, 179-188. 
 12. Ivanova, G., Stoyanova, A., Soserov, L., Kovacheva, D., Karashanova, D., Influence of the structure and morphology MnO2 on the electrochemical performance of supercapacitor systems. Bulgarian Chemical Communications, 49, A, Bulgarian Academy of Sciences, 2017, 71-76.
 13. Soserov, L., Stoyanova, A., Stoyanova, R.. Activated nanoporous carbons as electrode materials for supercapacitors in aqueous electrolyte. Bulgarian Chemical Communications, 49, F, Bulgarian Academy of Sciences, 2017, 15-21.
 14. Soserov, L., Boyadzhieva, T., Koleva, V., Girginov, Ch., Stoyanova, A., Stoyanova, R., Effect of the electrolyte alkaline ions on the electrochemical performance of α-Ni(OH)2/ activated carbon composites in the hybrid supercapacitor cell. ChemistrySelect, 2, 23, Wiley-VCH, 2017, 6693-6698. 
 15. Girginov, Ch., Veleva, S., Kozhuharov, S., Stoyanova, A., Lefterova, E., Mladenov, M., Raicheff, R.. А comparative study on application of biogenic hematite and magnetite as electrode materials in hybrid supercapacitors. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 3, EBSCO Publishing, 2017, 557-563.
 16. Mladenov, M., Stoyanov, L., Vassilev, S., Soserov, L., Effect of electrodes and cell structures on the properties of the PbO2//C-Pb quasi-asymmetric supercapacitor. Proc. 10th Intl. Conference on Lead-Acid Batteries,13-16 June 2017, Golden Sands, Bulgaria, 10,  2017, 61-64.
 17. Trenev, V., Raicheff, R., Mladenov, M.. Electrical vehicle oriented testing and optimization of nergy storage systems with novel asymmetric supercapacitors. Научни известия, 2, 2017, 236-240.
 18. Ivanova, G., Stoyanova, A., Soserov, L., Kovacheva, D., Karashanova, D., Influence of the structure and morphology MnO2 on the electrochemical performance of supercapacitor systems. Bulgarian Chemical Communications, Bulgarian Academy of Sciences, 49A, 2017, 71-76.
 19. Veleva, S., Stoyanova, A., Raicheff, R., Kovacheva D., Mladenov, M., Electrochemical hybrid supercapacitors based on activated carbon and iron oxides, Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 4, 2017, 179-188.
 20. Girginov, Ch., Veleva, S., Kozhuharov, S., Stoyanova, A., Lefterova, E., Mladenov, M., Raicheff, R., А comparative study on application of biogenic hematite and magnetite as electrode materials in hybrid supercapacitors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 2017, 557-563.
 21. Soserov, L., Stoyanova, A., Stoyanova, R., Activated nanoporous carbons as electrode materials for supercapacitors in aqueous electrolyte. Bulgarian Chemical Communications, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Chemical Communications, 49F, 2017, 15-21.
 22. L. Soserov, T. Boyadzhieva, V. Koleva, Ch. Girginov, A. Stoyanova, R. Stoyanova, Effect of the electrolyte alkaline ions on the electrochemical performance of α-Ni(OH)2/ activated carbon composites in the hybrid supercapacitor cell, Chemistry Select 2, 2017, 2, 6693 – 6698.
 23. Stoyanova, A., Islam, M., Borisov, G., Bredow, T., Lefterova, E., Slavcheva, E., Effect of Partial Replacement of Pt-Based Catalysts with Fe- and Co-for Oxygen Evolution Reaction in Pem Water Electrolysis: A Combined Theoretical and Experimental Study. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3, 3, 2016, 158-165.
 24. Soserov, L., Boyadzhieva, T., Koleva, V., Stoyanova, A., Stoyanova, R., The capacitive performance of l-Ni(OH)2-based composites for hybrid supercapacitors. ECS Transaction, 74, 1, Electrochemical Society, 2016, 213-222.
 25. Veleva, S., Stoyanov, L., Stoyanova, A., Girginov, Ch., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff R., A hybrid supercapacitor: activated carbon/LiBF4/activated carbon-biogenic Fe2O3 composite. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 4, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 758-762.
 26. Raicheff, R., Mladenov, M., Stoyanov, L., Boshkov, N., Bachvarov V., Novel current collector and active mass carrier of the zinc electrode for alkaline nickel-zinc batteries. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48, 1, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 61-65.
 27. Stoyanova-Ivanova, A., Terzieva, S., Ivanova, G., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Georgieva, S., Blagoev, V., Zaleski, A., Mikli, V., The use of high -temperature superconducting cuprate as a dopant to the negative electrode in Ni-Zn batteries, Bulgarian chemical communications, 47, 1, 2015, 221 - 228.
 28. Stoyanov, L., Terzieva, S., Stoyanova, A., Stoyanova-Ivanova, A., Mladenov, M., Kovacheva, D., Raicheff, R., Superconducting BSCCO ceramics as additive to the zinc electrodе mass in rechargeable nickel-zinc batteries, Journal of Progressive Research in Chemistry [JPRC], 2, 2, 2015, 83 - 91.
 29. Ivanova S., Zhecheva E., Nihtianova D., Mladenov M., Stoyanova R., Electrochemical intercalation of Li+ into nanodomain Li4Ti5O12 , Journal of Alloys and Compounds, 2013, 561, 252-261
 30. Trenev V., Mladenov M., Stoyanov L., Computer controlled system for Ni-Zn cells charge and discharge testing, Complex Control Systems (2013) 113 – 118
 31. Markova-Velichkova M., Tumbalev V., Stoyanov L., Veleva S., Nihtiyanova D., Mladenov M., Raicheff R., Kovacheva D., XRD and TEM characterisation of the morphology of ZnO powders prepared by different methods, Bulg. Chem. Communic., 45, 2013, 427-433
 32. Mladenov. M., Alexandrova. K., Petrov. N.V., Tsyntsarski. B., Kovacheva. D., Saliyski. N., Raicheff. R., Synthesis and electrochemical properties of activated carbons and Li4Ti5O12 as electrode materials for supercapacitors, J. Solid State Electrochem., 17, 2013, 2101-2108
 33. Ivanova G., Stoyanova-Ivanova A., Terzieva S., Kovacheva D., Mladenov M., Blagoev B., Dimitrov D., Opportunites for improving the electrochemical characteristics of Ni-Zn batteries using high temperature superconducting ceramic, Proc. 12th Cryogenics International Conference 2012, Dresden, Germany, September 11-14, 2012, 346-350
 34. Mladenov M., Petrov N., Budinova T., Tsynsarski V., Saliyski N., Kovacheva D., Raicheff R., Synthesis and electrochemical properties of electrode materials for supercapacitors, Bulg. Chem. Commun., 43, 2011,125
 35. Nikolov R., Kovacheva D., Mladenov D., Velichkova N., Raicheff R., Tzvetkova P., On the relation between texture parameters and double layer capacitance of activated carbon, J. Univ. Chem. Technology and Metallurgy 46, 2011, 275-282
 36. Yoncheva M., Koleva V., Mladenov M., Sendova-Vassileva M., Nikolaeva-Dimitrova M., Stoyanova R., Zhecheva E., Carbon-coated nano-sized LiFe1-x MnxPO4 solid solutions (0 ≤ x ≤1) obtained from phosphate-formate precursors, J. Mater. Sci, 46, 2011, 7082 – 7089