Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Дейности

проекти, издания, образование, форуми

Дейността на ИЕЕС е в съответствие с националните научни приоритети и политиката на БАН в областта на научните изследвания и иновациите. Тя е изцяло ориентирана към устойчиво присъствие в Европейското изследователско пространство (ERA), осигуряващо максимално използване на научния потенциал на страните - членки и координиране на взаимодействието помежду им. Основният предмет на дейност на ИЕЕС е осъществяване на научни изследвания от фундаментален и приложен характер в полза на икономиката и обществото.

ИЕЕС участва активно в редица научни проекти, финансирани от Рамковите програми на ЕС (Хоризонт 2020), договори за международно сътрудничество (ЕБР), проекти, финансирани  от различни държавни фондове,  национални или чуждестранни фирми.

Показател за високото научно ниво на института е активната публикационна дейност на неговите членове -  книги и монографии, отпечатани от известни международни издателства, статии в реномирани научни списания, публикации в сборници от международни научни конференции.

Дейността на института в областта на иновациите е отразена в редица авторски изобретения, полезни модели и патенти.

Институтът е акредитиран за обучение по образователната и научна степен “доктор” по специалностите „Електрохимия" (включително химически източници на тока) и „Физикохимия“.

ИЕЕС е  дългогодишен организатор на различни научни събития - конференции, семинари, колоквиуми и др., които подпомагат обмяната на академични знания и опит между различни научни звена и екипи в рамките на националното и международното научно пространство.