Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Водородни системи с полимерен електролит

тел: (+359 2) 872 25 43; (+359) 879 110 720; ел. поща: eslavcheva@iees.bas.bg

Научно-изследователска област

Секция ВСПЕ провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на електрохимично получаване на водород и енергия в електролизни, горивни и обратими бифункционални клетки с полимерен електролит. Научно-изследователската дейност включва разработване на нови електродни материали (катализатори, каталитични носители) и компоненти (електроди, мембранни електродни пакети), тяхното охарактеризиране, интегриране в моделни системи и изпитване на функционалните им харатктеристики в условия близки до реалните за работата на тези системи. Изследват се мултиметални катализатори, смесени системи метал-метален оксид и композитни системи с активен каталитичен носител. Разработват се нови материали с намалено и нулево съдържание на платина, повишена структурна и химична устойчивост. Създават се лабораторни прототипи на водородни енергийни системи и автономни тестови устройства. Екипът притежава експертиза и в други области на електрохимичното материалознание като корозия, инхибитори на корозия, електрохимични сензори, функционално електростимулиране, стъкла и стъклокерамични материали, сонохимия/акустохимия.

Състав

 • чл.-кор. дхн Евелина Славчева (ръководител)
 • проф. д-р Ива Бетова
 • проф. д-р Илия Вълов
 • проф. д-р Елефтерия Лефтерова
 • доц. д-р Иван Радев
 • доц. д-р Галин Борисов
 • гл. ас. д-р Иво Бърдаров
 • гл.ас. д-р Катерина Максимова-Димитрова

 

 • гл.ас. д-р Елица Петкучева
 • ас. д-р Ивета Бошнакова
 • ас. Атанас Гърбев
 • Денис Паскалев, технолог
 • Невелин Борисов, докторант
Staff

Проекти (2011 - 2021)

 • "Моделиране и изследване на деградационни процеси в хибридна енергийна система "Фотоволтаичен панел - водороден генератор (ФОВОД)" - Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/1 (2018-2021)
 • "Иновативна система за производство и компресиране на водород", в партньорство с фирма "Geen Innovations",  България, Национален инвестиционен фонд - Министерство на икономиката (2018-2020)
 • "Електрохимично и фотоелектрохимично приложение на хибридни FeChx-TiO2-MoSx катоди, ЕБР м/у Институт по катализ и неорганична химия ,, Акад. М. Нагиев'', Азербейджан и БАН (2018-2020).
 • "Преобразуване на енергия във водороднокислородни елементи с полимерен електролит – нови материали, мембранни електродни пакети и електрохимични клетки", БАН (2014-2019)
 • "Иновативно обучение и инструменти за обучение, базирани на дигитални приложения, свързани с водородни технологии и технологии на горивни елементи", /NET-Tools/,  8 РП-Хоризонт 2020-ЕС (2017-2020)
 • "Разработване на иновативна оксиводородна система за вграждане в оранжериен комплекс за производство на плодове и зеленчуци", ЕТ "ВИМАД" ЕООД (2017-2018)
 • "Високо ефективни корозионо устойчиви металокерамични електроди за електролизни клетки/водородни генератори с полимерна протон проводяща мембрана", Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН ДФНП-17-149 (2017-2018)
 • "Композитни катализатори за получаване на водород с приемна структура монтморилонит - синтез, свойства и квантово-химични модели", Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН ДФНП-17-150 (2017-2018)
 • "Смесени метални халкогениди отложени върху Ni-пяна – ефективни катализатори за алкална електролиза на вода (Прилагане на оригинални техники за синтез и изследване)", Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН ДФНП-17-147 (2017-2018)
 • "Композитни катализатори за електрохимично получаване на водород с приемна структура монтморилонит", Програма за подпомагане на млади учени, БАН-МОН ДФНП-41 (2016-2017)
 • "Интегрирана система за на основата на биомаса за получаване на чиста енергия", МОН/ФНИ ДФНИ Е02/2 (2014-2017)
 • "Многокомпонентни катализатори, несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с анионпроводяща полимерна мембрана", МОН/ФНИ ДФНИ Е02/9 (2014-2017)
 • "Бифункционални катализатори за регенеративни водородни енергийни преобразуватели с полимерен електролит", ДНТК 01-005 (2012-2015)

Публикации (2011 - 2019)

 1. К. Хаджииванов, Е. Славчева, Д. Владикова, Д. Панайотов: Българската научна общност в борбата с климатичните промени. Наука, (2019) №2, 29-32, http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2019.pdf (in Bulgarian)
 2. Fang Song, Michael M. Busch, Benedikt Lassalle-Kaiser, Chia-Shuo Hsu, Elitsa Petkucheva, Michaël Bensimon, Hao Ming Chen, Clemence Corminboeuf, and Xile Hu, „An Unconventional Iron Nickel Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction, ACS, Cent. Sci.,5 (3) 2019, 558, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.9b00053
 3. Betova, I., Bojinov, М., Karastoyanov, V.. Deposition of molybdenum oxide in nanoporous titanium oxide template – modified with – composition, electrical and optical properties. Applied Surface Science, 448, 1, Elsevier B.V., 2018, ISSN:0169-4332, DOI:https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.04.074, 331-340.
 4. Boshnakova, I., Lefterova, E., Slavcheva, E.. Investigation of Montmorillonite as carrier for OER. International Journal of Hydrogen Energy, 43, 35, 2018, ISSN:0360-3199, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.012, 16897-16904.
 5. Kostadinova, O., Kochnitcharova, D., Lefterova, E., Shipochka, M., Angelov, P., Petkova, T.. Network Modification of Phosphate Materials by Transition Metals Doping. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:0324-1130, 50-54.
 6. Mladenova B. B., Milusheva Y. D., Karsheva M. I., Hinkov I. D., Stankulov T. E., Borisov G. R., Boukoureshtlieva R. I.. Nano-sized Ag particles as catalyst in gas-diffusion electrodes for ORR. Bulgarian Chemical Communication, 50, Journal of the Chemicals Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the Union of Chemists in Bulgaria, 2018, ISSN:0324-1130, 114-118.
 7. Petkucheva, E., Borisov, G., Lefterova, E., Heiss, J., Schnakenberg, U., Slavcheva, E.. Gold-supported magnetron sputtered Ir thin films as OER catalysts for cost-efficient water electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 43, 35, 2018, ISSN:0360-3199, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.188, 16905-16912.
 8. Bredol, M., Szydło, A., Radev, I., Philippi, W., Bartholomäus, R., Peinecke, V., Heinzel, A.. How the colloid chemistry of precursor electrocatalyst dispersions is related to the polymer electrolyte membrane fuel cell performance. Journal of Power Sources, 402, Elsevier B.V, 2018, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.09.005, 15-23.
 9. Paunović, P., Popovski ,O., Načevski, G., Lefterova, E., Grozdanov, A., Dimitrov, A. T.. Electrocatalysts with reduced noble metals aimed for hydrogen/oxygen evolution supported on Magneli phases. Part I: Physical characterization. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special Issue A, 2018, ISSN:0324-1130, 82-88.
 10. Penchev, H., Borisov, G., Petkucheva, E., Ublekov, F., Sinigersky, V., Radev, I., Slavcheva, E.. Highly KOH Doped para-Polybenzimidazole Anion Exchange Membrane and its Performance in Pt/TinO2n-1 Catalyzed Water Electrolysis Cell. Matterials Letters, 221, Elsevier, 2018, DOI:https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.03.094, 128-130.
 11. Podleschny, P., Rost, U., Muntean, R., Marginean, G., Heinzel, A., Peinecke, V., Radev, I., Muhler, M., Brodmann, M.. Investigation of Carbon Nanofiber‐supported Electrocatalysts with Ultra‐low Platinum Loading for the Use in PEM Fuel Cells. Fuel Cells, 18, 5, Wiley-VCH, 2018, DOI:https://doi.org/10.1002/fuce.201700220, 586-593.
 12. G. Borisov, S. Avramov, E. Petkucheva, E. Lefterova, E. Slavcheva, W. Lehnert, Effect of sintering temperature on performance and durability of HT-PEFC cathodes, Bulgarian Chemical Communications 49, Special Issue C, 2017, 179-185.
 13. I. Boshnakova , E. Lefterova, E. Slavcheva, Montmorillonite as a catalytic support in water electrolysis, Bulgarian Chemical Communications 49, Special Issue C (2017) 241 – 246.
 14. Y. Hubenova, E. Slavcheva, M. Mitov, The glyoxylate pathway contributes to enhanced extracellular electron transfer in yeast-based biofuel cell, Bioelectrochemistry 116 (2017) 10–16.
 15. E.J.Oh, R Hempelmann, V Nica, I Radev, H Natter, New catalyst supports prepared by surface modification of graphene-and carbon nanotube structures with nitrogen containing carbon coatings, Journal of Power Sources 341, 240-249 (2017).
 16. D. Goranova, E. Lefterova, R. Rashkov, Electrocatalytic activity of Ni-Mo-Cu and Ni-Co-Cu alloys for hydrogen evolution reaction in alkaline medium, International Journal of Hydrogen Energy 42, 28777-28785 (2017). 
 17. A Egetenmeyer, I Radev, D Durneata, M Baumgärtner, V Peinecke, H Natter, R HempelmannPulse Electrodeposited cathode catalyst layers for PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy 42 (19), 13649-13660 (2017).
 18. E.J. Oh, R Hempelmann, V Nica, I Radev, H Natter, Coating procedure for chemical and morphological functionalization of multilayer-graphene foams, Carbon 121, 170-180 (2017).
 19. Ch. Girginov, S. Veleva, S. Kozhuharov, A. Stoyanova, E. Lefterova, M. Mladenov, R. Raicheff, A comparative study on application of biogenic hematite and magnetite as electrode materials in hybrid supercapacitors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy 52, 1314-7978 (2017).
 20. U. Rost, M. Brodmann, B. Zekorn, V. Peinecke, Ivan Radev, P Podleschny, PEM fuel cell electrode preparation using oxygen plasma treated graphene related material serving as catalyst support for platinum nanoparticles, Materials Today: Proceedings 4, S249–S252 (2017).
 21. Yolina Hubenova, Eleonora Hubenova, Evelina Slavcheva, Mario Mitov, The glyoxylate pathway contributes to enhanced extracellular electron transfer in yeast-based biofuel cell, Bioelectrochemistry 116 (2017) 10–16.
 22. G. Borisov, S. Avramov, E. Petkucheva, E. Lefterova, E. Slavcheva, W. Lehnert, Effect of sintering temperature on performance and durability of HT-PEFC cathodes, Bulgarian Chemical Communications, 49 Special Issue C (2017) 179 – 185.
 23. I. Boshnakova , E. Lefterova, E. Slavcheva, Montmorillonite as a catalytic support in water electrolysis, Bulgarian Chemical Communications, Volume 49 Special Issue C (2017) 241 – 246.
 24. Ch. Girginov, S. Veleva, S. Kozhuharov, A. Stoyanova, E. Lefterova, M. Mladenov, R. Raicheff, A comparative study of biogenic hematite and magnetite forapplication as electrode materiales in hybrid supercapacitors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52:3 (2017) 557-563.
 25. Stoyanova, A., Islam, M., Borisov, G., Bredow, T., Lefterova, E., Slavcheva, E., Effect of Partial Replacement of Pt-Based Catalysts with Fe- and Co-for Oxygen Evolution Reaction in Pem Water Electrolysis: A Combined Theoretical and Experimental Study. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3, 3, 2016, 158-165.
 26. Radev, D., Avramova, I., Kovacheva, D., Gautam, D., Radev, I., Synthesis of Boron Carbide by Reactive‐Pulsed Electric Current Sintering in the Presence of Tungsten Boride. International Journal of Applied Ceramic Technology, 13, 6, The American Ceramic Society, 2016, 997-1007.
 27. Petkucheva, E., Lefterova, E., Heiss, J., Schnakenberg, U., Slavcheva, E., Influence of the gold sub-layer on the catalytic properties of magnetron sputtered Pt and Ir thin films. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016, 38-43.
 28. Maksimova - Dimitrova, K, Lefterova, E, Atanasova - Vladimirova, S, Slavcheva, E., Influence of metal loading on morphology and performance of oxide supported cobalt electrocatalysts. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016,  85-90.
 29. Lazar, J., Schnelting, C., Slavcheva, E., Schnakenberg, U., Hampering of the Stability of Gold Electrodes by Ferri-/Ferrocyanide Redox Couple Electrolytes during Electrochemical Impedance Spectroscopy. Analytical Chemistry, 88, 1, American Chemical Society, 2016,  682-687.
 30. Koleva, O., Kochnitcharova, D., Mladenova, E., Lefterova, E., Petkova, T., Vladikova, D., Structure-conductivity correlation in (TiO2)5(V2O5)70(P2O5)25 glass for low-temperature SOFCs. Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B, BULGARIAN ACAD SCIENCE, 2016, 110-114.
 31. Bachvarov, V, Lefterova, E, Rashkov, R., Electrodeposited NiFeCo and NiFeCoP alloy cathodes for hydrogen evolution reaction in alkaline medium. International Journal of Hydrogen Energy, 41, 10, Elsevier, 2016, 12762-12771.
 32. Avramov, S., Lefterova, E., Penchev, H., Sinigersky, V., Slavcheva, E., Comparative study on the proton conductivity of perfluorosulfonic and polybenzimidazole based polymer electrolyte membranes. Bulgarian Chemical Communications, 48, B, 2016, 43-50.
 33. Lefterova E., Stoyanova A., Kolev H., Tyuliev G., Paneva D., Borisov G.R., Dragieva I., Efect Of D.C. Magnetic Field on Some Physical and Catalytic Properties of Fe- and Fe/Pt- Nanoparticles Synthesized by BH Method, Bulgarian Chemical Communications, 47 (4) (2015) pp. 1014 – 1021.
 34. E. Petkucheva, E. Lefterova, J. Heiss, U. Schnakenberg, E. Slavcheva, Magnetron sputtered multilayered (Ti-Au-Pt) catalysts for hydrogen energy systems, Nanoscience & Nanotechnology (2015) 15 , ISSN: 1313-8995.
 35. Borisov G., Stoyanova A. Lefterova E., Vasilev S., Slavcheva E., Ebonex-supported PtM anode catalysts for PEM water electrolysis. Journal of Progressive Research in Chemistry, 3 (2015), pp. 97-108.
 36. Slavcheva E., G. Borisov, E. Lefterova, E. Petkucheva, I. Boshnakova, Ebonex supported iridium as anode catalyst for PEM water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 11356-11361
 37. Nicheva D., Stankulov T., Blyskova-Koshnicharova D., Lefterova E., Koleva O., Momchilov A., Petkova T., Synthesis and characterization of novel oxides as active material in lithium ion batteries, NATO Science for Peace and Security Series – B: Physics and Biophysics, Eds: Plamen Petkov, Dumitru Tsiulyanu, Wilhelm Kulisch, Cyril Popov, Springer Netherlands, (2015), pp. 511-517.
 38. Slavcheva E., Ganske G., Schnakenberg U., Sputtered Pd as hydrogen storage for a chip integrated micro energy system, The Scientific World Journal (2014), Article ID 146126, 7 pages.
 39. Slavcheva E., Appeal to Hydrogen Energy Centers in Balkan and Danube Region Countries, International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 1192-1193.
 40. Staneva M., Budurova D., Ublekov F., Radev I., Penchev H. and Sinigersky V., Improving the Mechanical Properties and Preserving the Proton Conductivity of p-PBI Membranes by Varying the Phosphoric Acid Doping Level, Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research 1 (1) (2014), 15-23.
 41. Radev I., Lefterova E., Tsotridis G., Influence of failure modes on PEFC stack and single cell performance and durability, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) pp.7133–7139.
 42. Radev I., Topalov G., Ganske G., Lefterova E., Tsotridis G., Schnakenberg U., Slavcheva E., Catalytic activity of co-sputtered PtIr thin films toward oxygen reduction, Bulgarian Chemical Communications, 45 (179-185) 2013.
 43. Borisov G., Stoyanova A., Lefterova E., Slavcheva Е., A novel non-carbon gas diffusion layer for PEM water electrolysis anodes, Bulgarian Chemical Communications, 45 (186-190) 2013.
 44. Stoyanova A., Borisov G., Lefterova E., Slavcheva Е., MEA with carbon free Pt-Fe catalysts and gas diffusion layers for application in PEM water electrolysis, Bulgarian Chemical Communications, 45 (191-195) 2013.
 45. Blaskova-Kochnitcharova D. V., Petkova T., Fachikov L., Lefterova E., Kanazirski I., Angelov P., Vassilev S., Investigations Of Glass-Crystalline TiO2-V2O5-P2O5 Samples, Bulgarian Chemical Communications, 45(A) (2013) 159-162.
 46. Sinigersky V., Budurova D., Penchev H., Ublekov F., Radev I., Polybenzimidazole-graft-polyvinylphosphonic acid - Proton conducting fuel cell membranes Journal of Applied Polymer Science, 129 (3) , (2013) pp. 1223-1231.
 47. Borisov G., Lefterova E., Stoyanova A., Slavcheva E., Angelov P., Vassilev S., Optimization the synthesis conditions using sol-gel method of catalysts materials for PEM water splitting, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy 48 (2013) 162-167.
 48. Radev I., Topalov G., Lefterova E., Ganske G., Schnakenberg U., Tsotridis G., Slavcheva E., Optimization of platinum/iridium ratio in thin sputtered films for PEMFC cathodes, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 7730-7735.
 49. Stoyanova A., Borisov G., Lefterova E., Slavcheva E., Oxygen evolution on Ebonex-supported Pt-based binary compounds in PEM water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 16515-16521.
 50. Topalov G., Ganske G., Lefterova E., Schnakenberg U., Slavcheva E., Preparation and properties of thin Pt-Ir films deposited by dc magnetron co-sputtering, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 15437-15445.
 51. Stoyanova A., Slavcheva E., Effect of the molecular structure of some quinones on their corrosion inhibiting action, Materials and Corrosion 62 (2011) 872-877.
 52. Paunivic P., Gogovska D., Popovski O., Stoyanova A., Slavcheva E., Lefterova E., Iliev P., Dimitrov A., Hadzi Jordanov S., Preparation and characterisation of Co-Ru/TiO2/MWCNTs electrocatalysts in PEM hydrogen electrolyser, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 9405-9414.
 53. Paunovic P., Popovski O., Gogovska D., Lefterova E., Slavcheva E., Dimitrov A., Electrocatalytic activityof hypo-hyper-d-electrocatalysts (Me/TiO2/MWCNTs) based on Co-Ru in alkaline hydrogen electrolyser, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 39 (2011) 55-65.
 54. Slavcheva E., Magnetron sputtered iridium oxide as anode catalyst for PEM hydrogen generation, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 39 (2011) 45-54.
 55. Lefterova E., Stoyanova A., Borisov G., Slavcheva E., Physical characterization of Pt-M binary electrocatalysts for water splitting, Bulgarian Chemical Communications 43 (2011) 138-142.
 56. Paunović P., Gogovska D., Popovski O., Radev I., Lefterova E., Slavcheva E., Dimitrov A., Hadži Jordanov S., Non-Platinum electrode materials for hydrogen evolution: effect of catalyst support and metallic phase, Bulgarian Chemical Communications 43 (2011) 74-80.
 57. Ganske G., Slavcheva E., van Ooyen A., Mokwa W., Schnakenberg U., Sputtered platinum-iridium layers as electrode material for functional electrostimulation, Thin Solid Films 519 (2011) 3965-3970.
 58. Kostadinova, D., Topalov, G., Stoyanova, A., Lefterova, E., Dragieva, I., Investigations of mixed oxids Mg/Ni/Al(O) from layered double hydroxides as catalyst support for proton exchange membranewater electrolysis, Bulgarian Chemical Communications 43 (1) (2011), pp. 164-168.