Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

ОБЯВА ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ

Уважаеми Дами и Господа, С настоящата Обява Институт по електрохимия и енергийни системи информира всички заинтересовани страни, че във връзка със сключен на 21.03.2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG05M20P001-1.002-0014 за изпълнение на проект: „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, бенефициентът търси да назначи експерт на длъжност „Администратор на проекта“ (по заместване). С настоящата обява отправяме покана до всички заинтересовани лица да представят Автобио [...]

Прочети повече

ПРИЕМ на ДОКТОРАНТИ за учебната 2019 - 2020 г.

ИЕЕС обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 - 2020 г. в съответствие с Решение No 241 на МС от 25.04.2019 г. за редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на теми: 1. „Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид”. За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail: k.petrov@iees.bas.bg 2. „Съхранение на енергия и водородна енергетика” За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail: graikova@iees.bas.bg В срок от 13.08.2018 [...]

Прочети повече

Oбява за процедура за Избор с публична покана с предмет: "„Изпълнение на дейности по публичност и визуализация на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ – Водеща организация по Административен договор за предоставяне на БФП № BG05M20P001-1.002-0014, публикува информация относно обявена процедура за Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. с предмет: „Изпълнение на дейности по публичност и визуализация на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз [...]

Прочети повече

Китайска делегация на посещение в ИЕЕС

ИЕЕС-БАН бе единият от двата института на БАН, към които специален интерес прояви китайска делегация, натоварена с мисия да се запознае с настоящата политика, стратегия и организация за устойчиво развитие на науката в нашата страна. Делегацията бе съставена основно от представители на Института за научна и техническа информация на Китай (ISTIC) към Министерството на науката и технологиите на Китай. В нея участваха проф. Жао Жиюн – заместник генерален директор на института, г-жа Гуо Деженг – заместник директор на отдел кадри и доц. Гао Фанг - заместник директор на Центъра за политика и стратеги [...]

Прочети повече

ПЪРВО ОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ NET-TOOLS

Първото Образователно Училище по проект NET-Tools бе организирано от ИЕЕС и партньори и се проведе в дните от 4 до 6 юни 2019 г. в курорта ‘’ Св. Св. Константин и Елена’’ близо до Варна. Провеждането на Образователното Училище е важен етап, в рамките на който да бъде проучена степента на развитие на разработваната дигитална платформа със свободен достъп. Платформата NET-Tools цели да осигурява възможност за придобиване на знания за технологиите с водород и горивни клетки, и същевременно с това да предоставя електронни инструменти за научни изследвания, относно развитие на такива технологии. Уч [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 15