Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

Млад учен от ИЕЕС е сред отличените за успешни проекти по Програма за подпомагане на млади учени

Ивета Бошнакова, докторант в ИЕЕС-БАН, е сред отличените 41 млади учени от девет научни направления, които получиха грамоти за успешно изпълнение на проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи наградата на Ивета Бошнакова по време на церемония по награждаване на младите учени, състояла се на 2 октомври 2019 г. в Националния археологически музей. Събитието е част от честванията на 150-ата годишнина на Българската академия на науките. Ивета Бошнакова печели награда в направление „Енергийни ресурси и енергийн [...]

Прочети повече

Извършване на независим външен одит на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ"

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ – Водеща организация по Административен договор за предоставяне на БФП № BG05M20P001-1.002-0014, публикува информация относно обявена процедура за Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. с предмет: „Извършване на независим външен одит на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския [...]

Прочети повече

Национална академия на науките на Азербайджан посрещна представители на ИЕЕС-БАН

Председателят на Общото събрание на БАН и директор на ИЕЕС-БАН, проф. дхн Евелина Славчева, заедно с научен сътрудник д-р Елица Петкучева, се завърнаха от работно посещение в Институт по катализ и неорганична химия „Акад. М. Нагиев“ при Националната академия на науките на Азербайджан (НАНА). В дните от 3 до 7 септември 2019 г. те осъществиха ползотворни срещи във връзка с работата по проект "Електрохимично и фотоелектрохимично приложение на хибридни FeChx-TiO2-MoSx катоди’’, спечелен в рамките на споразумението за научно сътрудничество между академиите на науките на Азербайджан и България. Цел [...]

Прочети повече

ОБЯВА ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ

Уважаеми Дами и Господа, С настоящата Обява Институт по електрохимия и енергийни системи информира всички заинтересовани страни, че във връзка със сключен на 21.03.2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG05M20P001-1.002-0014 за изпълнение на проект: „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, бенефициентът търси да назначи експерт на длъжност „Администратор на проекта“ (по заместване). С настоящата обява отправяме покана до всички заинтересовани лица да представят Автобио [...]

Прочети повече

ПРИЕМ на ДОКТОРАНТИ за учебната 2019 - 2020 г.

ИЕЕС обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 - 2020 г. в съответствие с Решение No 241 на МС от 25.04.2019 г. за редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на теми: 1. „Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид”. За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail: k.petrov@iees.bas.bg 2. „Съхранение на енергия и водородна енергетика” За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail: graikova@iees.bas.bg В срок от 13.08.2018 [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 15