Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност  Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 15.02.2024 г., присъжда на Асрар Ахмад Шейх образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)"

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност  Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 01.12.2023 г., присъжда на Марин Георгиев Пандев образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)"

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност "Физикохимия"

Жури

Кандидати

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 10.05.2023 г., присъжда на ас. Огнян Стефанов Димитров образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8