Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Вакантни позиции

в ИЕЕС - БАН

Kонкурс за заемане на длъжност „асистент“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" съгласно решение на НС протокол 5/13.03.2024 т. 3. Всяко заинтересовано лице може да подаде мотивационно писмо, автобиография и придружителни документи (диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (н [...]

Прочети повече

Kонкурс за заемане на длъжността „асистент“ - 2 броя

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" съгласно решение на НС протокол 16/13.12.2023 т. 6.1. Всяко заинтересовано лице може да подаде автобиография и придружителни документи всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 10, етаж 2, стая 218 – човешки ресурси или по имейл на e-mail: iees@iees.bas.bg в периода от 20.12.2023 г. до 20.01.2024 г. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при сп [...]

Прочети повече

Обява външен експерт - инженер

Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН информира всички заинтересовани страни, че във връзка със сключен на 21.03.2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG05M20P001-1.002-0014 за изпълнение на проект: „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, бенефициентът търси да назначи експерт на длъжност: инженер. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 30.10.2023 Одобрени кандидати публикувано на 31.10.2023 [...]

Прочети повече

Kонкурс за заемане на длъжността „Изследовател“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „изследовател“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ -Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 16.08.2023 Одобрени кандидати публикувано на 18.08.2023 [...]

Прочети повече

Kонкурс за заемане на длъжността „Изследовател“

Институтът по електрохимия и енергийни системи - БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „изследовател“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ -Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл. Обява Допуснати кандидати публикувано на 19.07.2023 Одобрени кандидати публикувано на 21.07.2023 [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 9