Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло

С настоящото ви информираме, че на основание чл. 8 от ЗОП е подписано СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“. Процедурата е обявена по чл.20, ал. 1, т.1 буква „б” от ЗОП. Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на ИФТТ-БАН: http://www.issp.bas.bg/public-procurement-order/?id=41 Съобщение съвместно възлагане

Прочети повече

Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ"

Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0014 „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ХИТМОБИЛ - ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБМЕН И ДР.“ Обявление за публикуване Решение за публикуване Документация Утвърдил Документацията Приложение 1 - Техническа спецификация Приложение 2 - Проект на договор Образци - ZIP Публикувано на 02.04.2020 г. в 18.04 часа.

Прочети повече

Пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автономна експериментална микроенергийна система“

Пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автономна експериментална микроенергийна система“ Покана относно пазарна консултация по чл 44 от ЗОП Приложение 1 Техническа спецификация Приложение 2 Индикативно ценово предложение Приложение 2 Публикувано е в профила на купувача на 13.03.2020 г. в 19.33 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Марвел Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Ванца партнерс Приложение № 2

Прочети повече

Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за неорганичен синтез и на друга специализирна апаратура за нуждите на Институт по обща и неорганична химия - БАН в изпълнение на проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии" по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на Многоканална изследователска станция - 1 бр.

Съобщение за подписано споразумение Публикувано е в профила на купувача на 20.01.2020 г. в 15.56 ч.

Прочети повече

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за изграждане на „Лаборатория по електрохимични технологии“ и „Лаборатория по неорганичен синтез“ към ЦВП „Национален център за чисти технологии“ по 2 (две) обособени позиции”

Обявление за публикуване, входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-000001/07.01.2020 г. Вписано/публикувано е на 09.01.2020г. № 952725 Решение за публикуване Документация-ZIP Публикувано на 09.01.2020 г. в 19.30 часа. Разяснение чл. 33 ЗОП Публикувано на 04.02.2020 г. в 17.50 часа. Протокол 1-ИЕЕС-БАН-09.03.2020 Публикувано на 09.03.2020 г. в 22.35 часа.

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4