Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Покана за предоставяне на пазарна консултация по чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от ЗОП

Определяне на пазарната стойност на Специализиранa апаратурa за термичен анализ , включена в обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория по термохимия за нуждите на Институт по електрохимични източници на ток и енергийни системи– БАН в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, по обособени позиции. Покана за пазарна консултация по чл.21, ал. 2 Публикувано е в профила на купувача на 27.11.2019 г. в 20.15 ч.

Прочети повече

Пазарна консултация по чл. 44 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за изграждане на „Лаборатория по електрохимични технологии“ към ЦВП „Национален център за чисти технологии“

Покана относно пазарна консултация по чл 44 от ЗОП Приложение № 1-Техническа спецификация Приложение №2-Индикативно ценово предложение - Приложение № 2- ОП3 Приложение № 3-Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Публикувано е в профила на купувача на 15.11.2019 г. в 17.30 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение наТелехим Публикувано е в профила на купувача на 27.11.2019 г. в 21.25 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Аквахим Публикувано е в профила на купувача на 27.11.2019 г. в 23.30 ч.

Прочети повече

Покана за пазарна консултация - многоканална система

Искане на предоставяне на пазарна консултация по чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 44 от ЗОП Публикувано на 09.10.2019 г. в 11.25 ч.

Прочети повече

Доставка на химикали, реактиви и химически консумативи, необходими за дейността на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”- гр. София

Информацията е публикувана в АОП на 01.10.2019 г. под № 9093002 Обява Информация по чл. 20 Образци Документация Публикувано е в профила на купувача на 01.10.2019 г. в 20.02 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.45 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.54 ч. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.56 ч. Заповед за удължаване на срока за п

Прочети повече

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии

Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ - БАН). Повече информация може да бъдe намерена тук. Публикувано на 12.09.2019 г. в 18.30 ч. Съобщение за отваряне на ценови оферти Публикувано на 12.11.2019 г. в 17.00 ч.

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3