Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Покана за пазарна консултация - многоканална система

Искане на предоставяне на пазарна консултация по чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 44 от ЗОП Публикувано на 09.10.2019 г. в 11.25 ч.

Прочети повече

Доставка на химикали, реактиви и химически консумативи, необходими за дейността на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”- гр. София

Информацията е публикувана в АОП на 01.10.2019 г. под № 9093002 Обява Информация по чл. 20 Образци Документация Публикувано е в профила на купувача на 01.10.2019 г. в 20.02 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.45 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.54 ч. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.56 ч. Заповед за удължаване на срока за п

Прочети повече

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии

Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ - БАН). Повече информация може да бъдр намерена тук. Публикувано на 12.09.2019 г. в 18.30 ч. .

Прочети повече

Обява № ОП-510/28.08.2019г. за открита процедура по чл.73,ал.1 от ЗОП с предмет „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и общолабораторно оборудване за извършване на електрохимични изпитания за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН”.

Обявлението е с входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-051822/28.08.2019 г. Вписано/публикувано е на 02.09.2019 г. № 930464. Обявление за публикуване Решение за публикуване Документация - ZIP Публикувано на 02.09.2019 г. в 19. 46 часа

Прочети повече

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН)

Обявлението е с входящ номер и дата на АОП:Е-31-00-051586/28.08.2019 г. Вписано/публикувано е на 02.09.2019г. № 930261. Oбявление за възложена поръчка Сключен договор с изпълнител № 13 от 30.07.2019 г. Приложение 1_Техническа спецификация към договор № 13 от 30.07.2019 г. Приложение 2_Техническо предложение към договор № 13 от 30.07.2019 г. Приложение 3_ Ценова оферта към договор № 13 от 30.07.2019 г. Приложение 4_ Гаранция за изпълнение на договор № 13от 30.07.2019 г. Публикувано на 02.09.2019 г. в 19.33 часа

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3