Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“ одобрена с Решение № ОП-2020-4-2 / 12.06.2020 г. на проф. дхн Евелина Павлова Славчева – Директор на ИЕЕС-БАН Обявление за откриване на процедура № ОП-2020-4 Решение № ОП-2020-4-2 Публикувано на 15.06.2020г. в 22:45 часа Документация ОП-2020-4 Прогнозни стойности ОП-2020-4 Техническа спецификация ОП-2020-4 Методика за оценка ОП-2020-4 поз.3 Проект на договор ОП-2020-4 Утвърждавам документацията Образци Образец №2 - еЕЕДОП Публикув

Прочети повече

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват"

Документация за обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 °С до 1600 °С в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Обявление за поръчка Решение за откриване на процедура Документация Публикувано на 05.06.2020 г. в 12:17 часа. Разяснение чл. 33 ЗОП Публикувано на 30.06.2020 г. в 17:21 часа.

Прочети повече

Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло

С настоящото ви информираме, че на основание чл. 8 от ЗОП е подписано СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“. Процедурата е обявена по чл.20, ал. 1, т.1 буква „б” от ЗОП. Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на ИФТТ-БАН: http://www.issp.bas.bg/public-procurement-order/?id=41 Съобщение съвместно възлагане

Прочети повече

Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ"

Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0014 „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ХИТМОБИЛ - ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБМЕН И ДР.“ Обявление за публикуване Решение за публикуване Документация Утвърдил Документацията Приложение 1 - Техническа спецификация Приложение 2 - Проект на договор Образци - ZIP Публикувано на 02.04.2020 г. в 18.04 часа. Решение за прекратяв

Прочети повече

Пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автономна експериментална микроенергийна система“

Пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автономна експериментална микроенергийна система“ Покана относно пазарна консултация по чл 44 от ЗОП Приложение 1 Техническа спецификация Приложение 2 Индикативно ценово предложение Приложение 2 Публикувано е в профила на купувача на 13.03.2020 г. в 19.33 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Марвел Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Ванца партнерс Приложение № 2

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5