Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Покана за пазарна консултация по чл. 44 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: "Закупуване и доставка на специализирана апаратура и общолабораторно оборудване за извършване на електрохимични изпитания за нуждите на ИЕЕС"

Покана за пазарна консултация по чл. 44 от ЗОП
Публикувано на 02.08.2019 г. в 15.41 часа.

Приложение  № 1 - Технически спецификации - апаратура

Прочети повече

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на конферентни зали и изложбени площи, хотелско настаняване и ресторантско обслужване за провеждане на 11-та международна конференция ЛАБАТ‘2020“. Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2019

Решение номер НО-368 от 12.04.2019 г. за откриване на процедурата

Публикувано на 12.04.2019 г. в 17.41 часа.

Обявление изх. номер НО-369 от 12.04.2019 г. за поръчка

Публикувано

Прочети повече

Доставка на 2 броя електрохимична апаратура, всяка състояща се от потенциостат/ галваностат с модул за импедансна спектроскопия, софтуерно съвместими помежду си, с включени инсталиране и поддръжка. Доставка на 1 брой фотоелектрохимична апаратура състояща се от потенциостат/галваностат и оптичен модул с включено инсталиране и поддръжка”.

Обява № ОП-2018-2 / 03.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Обособена Позиция 1: Доставка на 2 броя електрохимична апаратура, всяка състояща се от потенциостат/ галваност

Прочети повече

Доставка на електрохимична апаратура с модул за импедансни изследвания за нуждите на секция Водородни системи с полимерен електролит в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН

Обява № ОП-2018-1 / 24.10.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: «Доставка на електрохимична апаратура с модул за импедансни изследвания за нуждите на секция Водородни системи с полимерен електролит в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН”

 

Преписка идентификационен номер ОП-2018-1 / 25.10.2018 г.

Прочети повече

Продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост, а именно: 2 броя употребявани автомобили на ИЕЕС- БАН

На 04.06.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ИЕЕС-БАН на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 10, ет. 3, зала 300,  ще се проведе първи търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 2 броя употребявани моторни превозни средства на Института по електрохимия и енергийни системи.
Тръжн

Прочети повече

  • 1
  • 2