Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за неорганичен синтез и на друга специализирна апаратура за нуждите на Институт по обща и неорганична химия - БАН в изпълнение на проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии" по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на Многоканална изследователска станция - 1 бр.

Съобщение за подписано споразумение Публикувано е в профила на купувача на 20.01.2020 г. в 15.56 ч.

Прочети повече

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за изграждане на „Лаборатория по електрохимични технологии“ и „Лаборатория по неорганичен синтез“ към ЦВП „Национален център за чисти технологии“ по 2 (две) обособени позиции”

Обявление за публикуване, входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-000001/07.01.2020 г. Вписано/публикувано е на 09.01.2020г. № 952725 Решение за публикуване Документация-ZIP Публикувано на 09.01.2020 г. в 19.30 часа.

Прочети повече

Пазарна консултация по чл. 44 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за изграждане на „Лаборатория по електрохимични технологии“ към ЦВП „Национален център за чисти технологии“

Покана относно пазарна консултация по чл 44 от ЗОП Приложение № 1-Техническа спецификация Приложение №2-Индикативно ценово предложение - Приложение № 2- ОП3 Приложение № 3-Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Публикувано е в профила на купувача на 15.11.2019 г. в 17.30 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение наТелехим Публикувано е в профила на купувача на 27.11.2019 г. в 21.25 ч. Приложение № 2 - индитикативно ценово предложение на Аквахим Публикувано е в профила на купувача на 27.11.2019 г. в 23.30 ч.

Прочети повече

Покана за пазарна консултация - многоканална система

Искане на предоставяне на пазарна консултация по чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 44 от ЗОП Публикувано на 09.10.2019 г. в 11.25 ч.

Прочети повече

Доставка на химикали, реактиви и химически консумативи, необходими за дейността на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”- гр. София

Информацията е публикувана в АОП на 01.10.2019 г. под № 9093002 Обява Информация по чл. 20 Образци Документация Публикувано е в профила на купувача на 01.10.2019 г. в 20.02 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.45 ч. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.54 ч. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти Публикувано е в профила на купувача на 11.10.2019 г. в 19.56 ч. Заповед за удължаване на срока за п

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4