This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Final Procedures

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 89/24.10.2023 г.

Jury

 • Prof. PhD Тамара Петкова (ИЕЕС) -
 • Prof. PhD Сашо Василев (ИЕЕС) -
 • Assoc. Prof. PhD Ваня Илчева (ИЕЕС) -
 • Assoc. Prof. PhD Георги Авдеев (ИФХ-БАН) -
 • Prof. PhD Димана Назърова (ИОМТ-БАН) -

Candidates

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 15.01.2024 г., избира д-р Кольо Колев  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Материали за енергия" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 2/2024).

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

ИЕЕС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в областа на биоелектрохимичните системи по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)", обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 57/04.07.2023 г.

Jury

Candidates

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 08.11.2023 г., избира д-р Йолина Валентинова Хубенова  на академичната длъжност „професор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 14/2023).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 57/04.07.2023 г.

Jury

 • Prof. PhD Тамара Петкова (ИЕЕС) -
 • Prof. PhD Виктор Боев (ИЕЕС) -
 • Assoc. Prof. PhD Мария Матракова (ИЕЕС) -
 • Assoc. Prof. PhD Ирина Стамболова (ИОНХ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Даниела Стоянова (ИОНХ-БАН) -

Candidates

Res. Assist. PhD Огнян Димитров

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 20.09.2023 г., избира ас. д-р Огнян Стефанов Димитров  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Материали за енергия" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 11/2022).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 14