Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

Софийски електрохимични дни 2019

24.10.2019

В периода 16-19 октомври успешно се проведоха „Софийски електрохимични дни - 2019“ (СЕД2019) - национална конференция с международно участие, в която български и гостуващи учени и млади специалисти, работещи по тематики в областта на електрохимията представят разработки, получени резултати и идеи за бъдещи научни дирения в отговор на предизвикателствата на нашето съвремие.

      Научният форум бе седмо по ред издание на организираните на всеки две години конференции, в което представители на различни академични организации, на индустриални предприятия и на образователни институции дискутираха на високо експертно ниво теми, свързани със:

 • Съхранение и преобразуване на електрохимична енергия
 • Електрохимия за екологични и промишлени приложения
 • Електрокатализа
 • Електрохимия на функционалните материали
 • Биоелектрохимия и биомедицински приложения
 • Теоретична и изчислителна електрохимия
 • Електрохимична апаратура

        Софийските електрохимични дни – 2019 (СЕД2019) бяха открити с приветсвено слово на зам.председателя на БАН чл.кор. дхн Константин Хаджииванов, в което той подчерта значимостта на електрохимичните изследвания, провеждани в последните десетилетия в БАН, за държавата и в световен мащаб и че тяхното развитие е важна част от 150-годишната история на Българската академия на науките. Приветствие към участниците в СЕД2019 от името на Международното електрохимично дружество (ISE) поднесе проф. д-р Константин Петров. Проф.д-р Акиф Алиев от Институт по катализ и неорганична химия „Акад. М. Нагиев“ при Националната академия на науките на Азербайджан се обърна с поздрав към участващите електрохимици от БАН и връчи на председателя на Организационния комитет на СЕД2019 проф.д-р Антония Стоянова поздравителен адрес и мемориално пано за юбилея на БАН.

  В духа на стойностните приноси на БАН за електрохимичното познание бе и първата лекция, посветена на живота и делото на проф. дтн Здравко Стойнов, основател на конференцията „Софийски електрохимични дни“ и представено от проф. дхн Дария Владикова.

  По време на тридневните сесии на СЕД2019 бяхо представени общо 40 доклада и 37 постера. В СЕД2019 участваха общо 72 учени и специалисти от 8 страни. Поканени чуждестранни лектори бяха проф. д-р Норберт Вагнер от Института по инженерна термодинамика към Немския аерокосмически център, Германия; проф.д-р Петра Улман от Лайбниц института за полимерни изследвания, Германия; проф.д-р Весна Мишкович-Станкович от Университета Белград, Сърбия; Паоло Пикардо от Университета в Геноа, Италия. Организаторите на СЕД2019 отредиха последния ден от събитието за посещение на Културната столица на Европа за 2019 г. – град Пловдив.

  В значителна част от докладите (17) и постерите (23) бяха представени научни разработки на института. Общо 32 учени от ИЕЕС участваха във форума. Млади учени от ИЕЕС-БАН бяха отличени от международно жури на СЕД2019: Ивета Бошнакова за най-добро представяне на постер, Елица Петкучева - специална награда за постер и Огнян Димитров – специална награда за научен доклад в сесията на младите учени и докторанти. ИЕЕС-БАН имаше и ключова роля като главен организатор на събитието.

  Ползотворната работа на научния форум бе осъществена с подкрепата на Фонд научни изследвания, Международното електрохимично дружество (ISE), Аквахим АД и с любезното домакинство на Единен център по иновации при БАН (ЕЦИ-БАН).

  Съорганизатори на СЕД2019 бяха:  Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН), Институт по физикохимия „Академик Ростислав Кайшев” - (ИФХ-БАН), Химикотехнологичeн и металургичен университет– София (ХТМУ), Единен център по иновации при БАН (ЕЦИ-БАН) и Българско електрохимично дружество (БЕС).

Научният форум е едно от събитията в календара на БАН, с  които се отбелязват 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.