Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Вакантни позиции

в ИЕЕС - БАН

Списък на избраните изследователи за заемане на длъжността: Изследовател „Съхранение на възобновяема енергия“

27.01.2020

Списък на избраните изследователи за заемане на длъжността:

Изследовател „Съхранение на възобновяема енергия“,

по проект № BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ-Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие,

обявен от ИЕЕС-БАН на 06.01.2020 г.

 

  1. гл. ас. д-р Джамал Узун
  2. ас. Любомир Сосеров
  3. гл. ас. д-р Павел Марков
  4. гл. ас. д-р Филип Ублеков